Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ M. SOKOŁOWSKI"

Ciepłownictwo - przegląd uwarunkowań i problemów DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono problemy polskiego ciepłownictwa spowodowane obecnymi uwarunkowaniami prawnymi i gospodarczymi. Podstawowe problemy to: przeważający udział węgla w wytwarzaniu ciepła (wysoka emisyjność źródeł), znaczny udział scentralizowanego ciepłownictwa w pokryciu potrzeb grzewczych, duży udział ciepła wytwarzanego w skojarzeniu oraz znaczny stopień dekapitalizacji technicznej sektora. Podano również zadania ciepłownictwa wynikające z Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych.POLSKIE ciepłownictwo znalazło się w naprawdę trudnej sytuacji. Jest ona prawdopodobnie nawet trudniejsza niż sytuacja polskiej elektroenergetyki i to pomimo niższego stopnia dekapitalizacji technicznej (63% w porównaniu do 73% )). Obrazuje to rys. 1. Rys. 1. Szacunek stopnia dekapitalizacji środków trwałych Obie sytuacje są jednak w podobny sposób skomplikowane - sektory te bowiem borykają się z podobnymi problemami (np. jeżeli chodzi o konieczność inwestycji, ) Według danych pozyskanych na potrzeby Zielonej Księgi Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych stopień dekapitalizacji technicznej w odniesieniu do elektrowni, sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych wynosi odpowiedni 73,71 i 75%. a w niektórych wypadkach, szczególnie tam, gdzie wiekowa infrastruktura odmawia funkcjonowania, przymus inwestycyjny). Praktyka pokazuje jednak, że elektroenergetyka jest bardziej spopularyzowanym w mediach sektorem, a więc i zauważanym tak przez społeczeństwo, jak i decydentów. Powoduje to, że rozwiązania systemowe, tak trafne, jak i nie, dostarczane są przede wszystkim na potrzeby elektroenergetyki. Jako wyjątek podnieść tu należy prywatyzację ciepłownictwa, która rozpoczęła się po roku 1989 ). Abstrahując od tego należy podkreślić, że ciepłownictwo, jak na razie, radzić musi sobie samo. Stan ten powoduje, że sektor zmagać się musi z wieloma problemami, które w niniejszym artykule próbują przedstawić autorzy. Problemy te [...]

 Strona 1