Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ireneusz Śliwka"

Gazy szlachetne w wodach termalnych niecki podhalańskiej

Czytaj za darmo! »

Basen Podhala stanowi największy zbiornik odnawialnych wód termalnych w Polsce z temperaturami od około 20°C do ponad 80°C. Wody niecki zasilane są w Tatrach, płynąc w kierunku północnym do nieprzepuszczalnego pienińskiego pasa skałkowego, gdzie zachodzi ich powolne przesiąkanie do góry i rozpływ na W i E, a następnie na SW i SE do zlewni Dunaju. Formacją wodonośną są skały węglanowe mezozoiku i eocenu, które od granicy Tatr zagłębiają się do kilku km, pod słabo przepuszczalne osady fliszu podhalańskiego. Ze względu na krasowy charakter warstw wodonośnych, wydajności poszczególnych otworów są bardzo zróżnicowane, dochodząc do około 500 m3·h-1. Badania znaczników środowiskowych są przede wszystkim przydatne do określania genezy, wieku i mieszania się wód podziemnych oraz[...]

 Strona 1