Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Damian BARAN"

Wpływ warunków odkształcenia plastycznego na gorąco na zmiany naprężenia uplastyczniającego stali Complex Phase (CP) DOI:10.15199/24.2016.10.1


  Influence of hot plastic deformation conditions on the change of yield stress of Complex Phase (CP) steel W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali o złożonej mikrostrukturze (Complex Phase - CP). Badania zostały wykonane z zastosowaniem plastometru skrętnego. Wykazano bardzo istotny wpływ parametrów cieplno-mechanicznych odkształcenia na poziom wartości naprężenia uplastyczniającego badanej stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco. In the paper have been made the analysis of an influence of hot deformation condition on the yield stress value of Complex Phase (CP) steel. In the research torsion plastometer was used. It was proved that the strain rate has a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the hot rolling temperature range. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco, naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania Key words: hot rolling, yield stress, plastometric torsion test 1. Wprowadzenie. Stal o złożonej mikrostrukturze (wielofazowej) składa się z mieszaniny martenzytu, ferrytu oraz bainitu. Do stopu wprowadza się także pewne ilości takich pierwiastków jak niob, tytan czy wanad w celu zwiększenia efektu umocnienia wydzieleniowego. Otrzymany w ten sposób materiał charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi oraz plastycznymi. Typowe stale CP nie posiadają w swojej strukturze austenitu. Zawierają więcej twardych faz, do których należy martenzyt czy bainit. Mikrostruktura w takich stalach składa się z bardzo drobnego ferrytu oraz dużej ilości faz twardych. Ze względu na wysoką zdolność pochłaniania energii i wytrzymałość zmęczeniową stale te szczególnie dobrze nadają się do wytwarzania samochodowych elementów zabezpieczających, wymagających dobrej wytrzymałości na uderzenia, jak i komponentów układu zawieszenia [1]. Praca zawiera wyniki badań i ocenę wpływu parametrów cieplno-mechanicz[...]

 Strona 1