Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Carla Oliveira"

EMPIRYCZNY MODEL TŁUMIENIA PROPAGACYJNEGO DLA SIECI WBAN TYPU OFF-BO DOI:10.15199/59.2016.6.96


  EMPIRICAL OFF-BODY PATH LOSS MODEL FOR WIRELESS BODY AREA NETWORKS Streszczenie: W referacie przedstawiono wąskopasmowy empiryczny model tłumienia propagacyjnego dla sieci WBAN pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym przy częstotliwości 2,45 GHz. Abstract: In the paper a narrowband off-body propagation model for Wireless Body Area Networks working in indoor environments at 2.45 GHz has been presented. Słowa kluczowe: model propagacyjny, sieci WBAN, środowisko wewnątrzbudynkowe, tłumienie propagacyjne. Keywords: indoor environment, path loss, propagation model, Wireless Body Area Networks. 1. WSTĘP Radiowe sieci pracujące w obrębie oraz w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - ang. Wireless Body Area Networks), ze względu na możliwość integrowania różnorodnych przenośnych lub nasobnych urządzeń ze stałą infrastrukturą telekomunikacyjną, będą odgrywać znaczącą rolę w systemach radiokomunikacyjnych nowej generacji [9]. W takim przypadku, kiedy mamy do czynienia z łącznością pomiędzy urządzeniami umieszczonymi na ludzkim ciele a urządzeniem umieszczonym w większej odległości (zwykle nie przekraczającej 6 m [5, 6]) od ciała, mówimy o sieciach WBAN typu off-body, w których ciało ludzkie oddziałuje na charakterystykę promieniowania i parametry anteny nasobnej tylko po jednej stronie łącza radiowego. Modelowanie kanału radiowego w tego typu sieciach jest zagadnieniem stosunkowo nowym, dlatego liczba publikacji w tej tematyce jest ograniczona [5]. W takim stanie rzeczy niezwykle istotne jest zapewnienie wysokiej niezawodności tego rodzaju łączy radiowych, co można uzyskać dzięki dogłębnemu poznaniu i zrozumieniu uwarunkowań propagacyjnych w nich występujących. W referacie zaprezentowano wyniki badań, których głównym celem było opracowanie empirycznego modelu tłumienia propagacyjnego dla sieci WBAN typu offbody, pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym, przy czym w myśl zalecenia [7] tłumienie propagacyjne rozumi[...]

 Strona 1