Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Pachlewski"

Geodeci BULiGL w służbie lasów


  Urządzanie lasu jest działem praktycznego leśnictwa, którego głównym zadaniem jest sporządzanie planów urządzenia lasu. Opracowywanie tych planów opiera się na przyrodniczych i ekonomicznych podstawach produkcji leśnej - przy wykorzystaniu wiedzy z hodowli lasu, ochrony, użytkowania lasu oraz ekonomiki leśnictwa. W Polsce wiodącą jednostką urządzeniową jest przedsiębiorstwo państwowe pn. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Swoim zakresem działania obejmuje także inne prace związane z ochroną środowiska, w tym także z ochroną przyrody. BULiGL wykonuje ponadto prace związane z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasów wszystkich form własności oraz z bankiem danych o lasach. Dla BULiGL duże znaczenie mają prace geodezyjne wykonywane w przeważającej części na rzecz Lasów Państwowych w związku z porządkowaniem stanu posiadania w nadleśnictwach. Lasy były i są jednym z głównych strategicznych bogactw naturalnych Polski. Zajmują obecnie 9121 tys. ha, to jest ok. 29% powierzchni kraju, z czego lasy w zarządzie PGL Lasy Państwowe zajmują około 7072 tys. ha. W przeszłości udział lasów w ogólnej powierzchni kraju był znacznie większy, a w niektórych regionach tereny zalesione przekraczały swoim obszarem pozostałe użytki. Do właściwego prowadzenia nowoczesnej gospodarki na tak wielkich obszarach niezbędne jest m.in. dysponowanie aktualnymi dokładnymi danymi dotyczącymi granic i powierzchni obiektów leśnych oraz wynikami inwentaryzacji drzewostanów i ich zasobów, a także powierzchni dróg, wód, linii energetycznych itp., znajdujących się w lasach. Dla zarządzających lasami niezbędne jest także posiadanie informacji, które umożliwiałyby projektowanie różnego rodzaju zabiegów gospodarczych związanych z hodowlą, ochroną, użytkowaniem lasów, opracowanie projektów regulacji stanu posiadania, budowy dróg i różnego rodzaju tras transportowych dla drewna, budowy urządzeń wodno-melioracyjnych, osiedli leśnych itp. Te wszystki[...]

 Strona 1