Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA ANDRUSZKIEWICZ"

Szkoła Papiernictwa w Politechnice Łódzkiej

Czytaj za darmo! »

15 grudnia 2009 r. w gmachu Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych twórcom Szkoły Papiernictwa w Politechnice Łódzkiej, profesorom: Henrykowi Karpińskiemu, Józefowi Łapińskiemu, Edwardowi Szwarcsztajnowi i Włodzimierzowi Surewiczowi. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz naszej uczelni, dziekani wydziałów PŁ, najbliższa rodzina w tym: córka prof. J. Łapinskiego-Teresa, córki prof. E. Szwarcsztajna - Anna i Ewa a także wnuczka Marta, oraz syn prof. W. Surewicza - Tadeusz, grono przyjaciół, uczniów i współpracowników profesorów, przedstawiciele przemysłu oraz studentów. Uroczystość uświetnili swoją obecnością członkowie Komitetu Technologii Drewna (KTD) Polskiej Akademii Nauk ([...]

Kreowanie wizerunku firmy


  Promocja papieru W Polsce już od kilkunastu lat zauważamy działania mające na celu świadome kształtowanie przez firmy swojego wizerunku, ze szczególną dbałością o zachowanie nieskazitelnej reputacji. Duża konkurencja na rynku sprawia, że firmy walczą o klienta, a dobrym orężem w tej walce jest tworzenie własnej kultury biznesowej, postawy otwartej na dialog z otoczeniem, polegającej na zaspokajaniu potrzeb klienta, co skutkuje dobrą pozycją na rynku. Kreowanie wizerunku firmy jest procesem długotrwałym, który stopniowo dociera do świadomości odbiorcy, a informacje, które otrzymuje, pozwalają mu na własne opinie i przekonania. To wszystko tworzy więzi i wzmacnia zaufanie między firmą a klientem. Wizerunek firmy to kapitał, który jest budowany przez cały okres jej funkcjonowania. Obecnie zauważamy, iż relacje, jakie zachodzą pomiędzy producentem a klientem, zmieniają się. Dziś już nie wystarczy samo dostarczenie produktu, należy zaproponować jeszcze coś więcej, m.in. wywołując pozytywne emocje. Zatem celem budowania wizerunku jest stworzenie odpowiednich i trwałych relacji z otoczeniem, a obecnie jest również podstawą budowania przewagi konkurencyjnej nad innymi. Z tego względu wizerunek firmy ma bardzo silny wpływ na efektywność[...]

Po kongresie ECMA - Pro Carton


  W tym roku, po raz pierwszy Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opakowań Tekturowych ECMA (European Carton Makers Association) zorganizowało kongres wspólnie ze stowarzyszeniem Pro Carton (PP 8/2014 s. 470). Odbył się 17-20 września w Sorrento (Włochy) i zgromadził grono najlepszych prelegentów z całej Europy, którzy wygłosili referaty dotyczące kluczowych zagadnień z zakresu branży opakowaniowej. W jednym miejscu spotkali się prominentni przedstawiciele papiernictwa, poligrafii, a przede wszystkim producenci i projektanci opakowań, którzy dzielili się doświadczeniami i poznawali nowe technologie oraz innowacyjne idee opakowaniowe. Uczestnicy mieli wyjątkową okazję zapoznania się z najnowszymi tendencjami ze wszystkich dziedzin łań[...]

Czarujemy opakowaniami w Pracowni Konstrukcji Papierowych Opakowań DOI:


  Wykształcenie projektantów wzornictwa przemysłowego to złożony proces dydaktyczny, ze względu na indywidualny i interdyscyplinarny charakter zawodu designera, a także dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.W 2009 r. prof. Jerzy Derkowski powierzył mi zorganizowanie pracowni opakowań w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Ze wzglądu na moje określone wykształcenie (w pierwszej kolejności artystyczne, ale przede wszystkim to drugie - inżynierskie z zakresu papiernictwa i poligrafii), program pracowni zawęziłam do "Konstrukcji Papierowych Opakowań". Taki też tytuł nosi opracowany przeze mnie podręcznik dla studentów, który przede wszystkim ma zapoznać ich ze strukturą materiału (papieru i tektury), zrozumieniem jego charakterystycznych zachowań, aby mimo aranżowania go w przeróżne formy zachował swą naturalność, jak również uzmysłowił jego ogromny potencjał. Na tworzone opakowanie należy patrzeć również z innej perspektywy, uwzględniając nie tylko jego konstrukcję, ale coś jeszcze... I właśnie to coś jeszcze jest otwarte przede wszystkim na kreację. Już w przypadku samego projektowania opakowań, należy wyszczególnić wiele zmiennych czynników, takich jak: forma, funkcja, ekonomia, innowacyjność, technologia produkcji, które bezpośrednio wpływają na przebieg całego procesu pr[...]

Wystawa papieru czerpanego i rzeźby z papieru DOI:


  10 kwietnia br. w Galerii Bibio-art w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej odbył się wernisaż wystawy "Papier łączy", którą można było oglądać w tym miejscu do 23 kwietnia. Autorkami oryginalnych prac z papieru były Svitlana Khadzhynowa* i Agnieszka Andruszkiewicz**."Papier łączy" - nie tylko materię, ale także ludzi, tak jak mnie z Panią Svitlaną. Poznałyśmy się na Politechnice Łódzkiej. Nasza wrażliwość na piękno była pierwszym czynnikiem, który sprawił, że materia papieru czerpanego zachwyciła nas i połączyła. To już nasza trzecia (największa) wspólna wystawa (pierwsza odbyła s[...]

Konstrukcja opakowania dopasowana do jego zawartości DOI:


  Proces projektowania opakowania wymaga od konstruktora wiele cierpliwości i uważności, bo każdy źle wymierzony milimetr bezpośrednio wpływa na wadę opakowania i naraża jego zawartość na zniszczenie. A przecież podstawową funkcją dobrego opakowania jest ochrona produktu zarówno podczas transportu, jak i przechowywania. Znajomość wszystkich siatek FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers) - Europejskiej Federacji Producentów Tektury, nie wystarczy, aby skonstruować dobre opakowanie. Od konstruktora wymaga się czegoś więcej, m.in. odpowiedniego podejścia do całego procesu projektowania, z uwzględnieniem sfer podmiotowych biorących w nim udział, tj. sfery inwestorskiej z jej wytycznymi, sfery myśli artystycznej i sfery inżynierskiej, które dobry projektant potrafi odpowiednio zrównoważyć i połączyć ze sobą. Słowa Thomasa Maldonado, iż: "k[...]

Spotkanie z rastrami Cz. II

Czytaj za darmo! »

Powstawanie rastrowego obrazu graficznego przy zastosowaniu rastrów projekcyjnych i jego charakterystyka Proces rastrowania z zastosowaniem rastrów projekcyjnych prowadzono w aparacie fotoreprodukcyjnym. Oryginał ciągłotonalny fotografowano przez siatkę rastrową (rys. 1). Raster projekcyjny znajduje się w pewnej odległości od kliszy fotograficznej. Dzięki tej odległości za rastrem wytwarza s[...]

 Strona 1  Następna strona »