Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ BRAY"

Wpływ warunków ciśnieniowej filtracji na przebieg biologicznego usuwania azotu amonowego z wody w procesie nitryfikacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad wpływem podwyższonego, zmiennego ciśnienia (do 0,8 MPa) na przebieg usuwania azotu amonowego z wody na nitryfikacyjnym złożu filtracyjnym. Wykazano, że ani podwyższone ciśnienie, ani jego zmiany, nie wpływają hamująco na przebieg procesów nitryfikacji. Stwierdzono pozytywny wpływ płukania filtrów biologicznych na usuwanie azotu amonowego z wod[...]

 Strona 1