Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ ADAMCZYK"

Symulacja zmian struktury zachodzących w stali typu TRIP podczas walcowania na gorąco

Czytaj za darmo! »

celem pracy było fizyczne zamodelowanie zmian struktury, jakie zachodzą podczas procesu walcowania stali typu TriP przeznaczonej na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Badania symulacyjne przeprowadzono przy użyciu symulatora Gleeble-3800 na podstawie zarejestrowanych parametrów procesu obróbki cieplno-plastycznej. walcowanie na gorąco blach zrealizowano na półprzemysłowej linii walcowniczej w [...]

Structure changes in TRIP type steel during hot deformation

Czytaj za darmo! »

The purpose of this study was to regenerate the changes occurring in the structure of TRIP type sheets during hot-rolling. Physical modelling of structure phenomenon was conducted at the Gleeble 3800 system by means of the hot compression method in conditions close to the plane strain. In the study the flow stress during deformation the material has been determined. An influence of deformati[...]

Wpływ odkształcenia i parametrów chłodzenia na przebieg przemian fazowych i strukturę niskostopowej stali TRIP

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu odkształcenia na gorąco na przemiany fazowe, zachodzące w trakcie ciągłego oraz kontrolowanego chłodzenia niskostopowej stali C-Mn-Al-Si typu TRIP. Badania prowadzone w zakresie temperatury odkształcenia 1070÷910 °C za pomocą dylatometru DIL 805 A/D, umożliwiły określenie temperatur początku i końca przemian fazowych oraz struktury stali. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie warunków chłodzenia po odkształceniu, umożliwiających otrzymanie wielofazowej struktury ferrytyczno-bainitycznej z austenitem szczątkowym. The results of research work, concerning the influence of hot deformation on phases transformations occurring in low-alloy C-Mn-Al-Si TRIP type steel during continuous and control cooling, is presented in this[...]

 Strona 1