Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA SIODŁAK"

Badania właściwości nowoczesnych blach karoseryjnych ze stali typu trip

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było określenie mikrostruktury i właściwości mechanicznych nowoczesnej niskostopowej stali typu TRIP wytwarzanej po walcowaniu na zimno i wyżarzaniu w linii ciągłego cynkowania ogniowego. Udokumentowano mikrostruktury i właściwości mechaniczne tej stali na różnych etapach komercyjnej produkcji przemysłowej: w stanie gorącowalcowanym oraz zimnowalcowanym bez wyżarzania. 2009 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 373 The objective of this work was to determine the microstructure and the mechanical properties of modern low alloy TRIP steel, which is manufactured in the industrial practice in the hot dip galvanized line. The microstructures and the mechanical properties in each stage of the industrial production: hot rolled and cold rolled not annealed condition were investigat[...]

 Strona 1