Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GOCALOVÁ MARIA"

Assessment of high-temperature pyrolysis availability and low-temperature plasma during disposal of plastic parts of electric waste

Czytaj za darmo! »

Today electric waste is a waste, which is continuously discussed. The main reasons of this fact are possible dangerous components, material re-utilization and last but not least its disposal. When metals from scrapped electric and electronic devices are recycled the properties are the same, metal character does not change. The problem is with plastic parts, which essentially change their properties during further treatment. Assessment of availability connection of high-temperature pyrolysis and plasma is a method in research stage but first results are satisfactory. Obecnie odpady elektryczne to rodzaj odpadów, który jest tematem ciągłych dyskusji. Głównymi przyczynami tego faktu są możliwe elementy niebezpieczne, ponowne wykorzystanie materiałów oraz ich usuwanie. Kiedy metale ze złomowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są poddawane recyklingowi, ich właściwości są takie same, charakter metalu jest taki sam. Problem dotyczy elementów z tworzyw sztucznych, których właściwości ulegają zasadniczym zmianom podczas dalszej obróbki. Ocena możliwego połączenia pirolizy wysokotemperaturowej oraz plazmy niskotemperaturowej jest metodą w fazie badań, wstępne wyniki są zadowalające. Key words: electric waste, high-temperature pyrolysis, low-temperature plasma Słowa kluczowe: odpady elektryczne, piroliza wysokotemperaturowa, plazma niskotemperaturowa S. 482 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 9 1. Introduction. Problems of electric and electronic devices whose lifetime have finished is a very discussed question abroad as well as in the Czech Republic during several recent years. Technical development in this field is continuously going forward very quickly. Majority of equipments and devices getting older only a little are replaced by new ones. It is impor[...]

 Strona 1