Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Fieducik"

Ciepło w Piszu

Czytaj za darmo! »

Energetyka alternatywna staje się w Europie priorytetem. Polska ma w tym względzie wiele do odrobienia. Dlatego cieszy każdy przykład rozwiązań działających i wykorzystywanych w praktyce. Przykładem pozytywnym, który chcemy zaprezentować innym miastom i gminom, jest wykorzystanie biomasy w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w Piszu. (Red.)Jest to miasto znane miłośnikom kajakarstwa [...]

Ekonomiczne i środowiskowe aspekty skoncentrowanej fotowoltaiki DOI:10.15199/48.2015.09.07

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli skoncentrowanego promieniowania słonecznego. Skoncentrowana fotowoltaika (CPV), przy użyciu wielowarstwowych ogniw fotowoltaicznych, pozwala na obniżenie kosztów instalacji oraz kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Rozwój nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej z użyciem skupionego promieniowania słonecznego pozwala także na wykorzystanie korzystających z wysokiej temperatury do generacji energii elektrycznej na różnej drodze. W artykule przeanalizowano także aspekt ekonomiczny i środowiskowy, wynikający z wprowadzania nowych technologii do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Abstract. The paper examines the possibility of using solar energy to generate electricity, with particular emphasis on the role of concentrated solar radiation. Concentrated photovoltaics (CPV), using multi-layer photovoltaic cells, reduces installation costs as well as generating electricity costs. Development of new technologies for generating electricity using focused solar radiation allows also for the use of high temperature of suitable materials to generate electricity in different ways. The article examines also the economic and environmental aspects, resulting from the introduction of new technologies for generating electricity from solar energy. (Economic and environmental aspects of concentrated photovoltaics). Słowa kluczowe: ogniwa fotowoltaiczne, skoncentrowana fotowoltaika, skoncentrowane elektrownie słoneczne, aspekt ekonomiczny. Keywords: photovoltaic cells, concentrated photovoltaics, concentrated solar power plants, economic aspect. Wprowadzenie Obecnie, coraz szersze wykorzystywanie promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej powoduje rozwój nowych metod i technologii przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną. Działania w tym [...]

Chłodzenie materii poprzez fluorescencję antystokesowską DOI:10.15199/48.2018.02.41

Czytaj za darmo! »

Istnieje szereg zjawisk fizycznych pozwalających na obniżenie temperatury materii. Zwykle, do chłodzenia materii wykorzystuje się procesy termodynamiczne, zjawiska termoelektryczne oraz zjawiska magnetoelektryczne. Natomiast procesy chłodzenia materii oparte o zjawiska optyczne, są stosunkowo mało znane, aktualnie badane i wdrażane. Spośród zjawisk optycznych, do chłodzenia materii, jest wykorzystywana fluorescencja antystokesowska [1, 2], zderzenia strumienia fotonów z atomami gazu [3], rzadziej rozpraszanie ramanowskie [4]. Optyczne metody chłodzenia materii mają zalety ale i szereg wad. Istotnymi wadami tych metod jest to, że chłodzenie może być realizowane tylko w wybranych materiałach, a uzyskiwana moc chłodząca układu nie jest zbyt duża. Układy chłodzące oparte o metody optyczne mają także względnie niską wydajność i wymagają stosowania laserów. Najbardziej znaną metodą chłodzenia optycznego są systemy wykorzystujące fluorescencję antystokesowską. Istotnymi zaletami tej metody jest to, że można na tej bazie schłodzić obiekty do dosyć niskich temperatur oraz że system chłodzący jest niewielki i nie posiada części ruchomych. Metoda ta wykorzystuje lasery oraz materiały optyczne wysokiej jakości i obecnie, jej wykorzystanie jest przewidywane w zaawansowanych technicznie urządzeniach, używanych w technice kosmicznej czy rakietowej. Należy oczekiwać, że wraz z rozwojem technologii otrzymywania odpowiednich materiałów optycznych oraz odpowiednich laserów, metoda ta będzie wkrótce wykorzystywana w urządzeniach powszechnego użytku do chłodzenia niewielkich elementów. W tym artykule przedstawiona zostanie istota metod chłodzenia materii oparta na fluorescencji antystokesowskiej. Istotę fizyczną tej metody chłodzenia materii zaproponował po raz pierwszy Pringsheim [1]. Istota systemu chłodzenia Aby dany element materii mógł być chłodzony, warunkiem koniecznym jest odprowadzenie ciepła z danego materiału. Odprowadzenie ciepł[...]

 Strona 1