Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW MYCZKA"

Otrzymywanie mieszaniny octanów wapnia i magnezu jako proekologicznego substytutu soli (NaCl) stosowanej do odśnieżania dróg

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań nad otrzymywaniem mieszaniny octanów wapnia i magnezu z dolomitu (surowego lub kalcynowanego w temp. 800÷1000°C) z zastosowaniem kwasu octowego o różnym stężeniu. Produkt stały (jednorodną mieszaninę Ca(CH3COO)2 i Mg(CH3COO)2 ) wydzielano z roztworu w wyniku suszenia rozpryskowego lub zatężania go (po ewentualnej filtracji) do konsystencji pulpy i [...]

 Strona 1