Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Anna NOWAKOWSKA"

Świadomość społeczna o organizmach genetycznie modyfikowanych (GMO) DOI:


  Biotechnologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki, która korzysta z osiągnięć nauk biologicznych, chemicznych i medycznych w celu otrzymania organizmów (komórek roślinnych, zwierzęcych i bakteryjnych) o nowych, korzystnych cechach hodowlanych. Genetycznie modyfikowany organizm (GMO) powstaje w wyniku modyfikacji genomu danego gatunku, czyli za pomocą inżynierii genetycznej, która polega na wprowadzeniu specyficznej sekwencji obcego DNA (transgenu) do jądra komórki w celu uzyskania ekspresji genów kodujących nowe cechy jakościowe. W celu otrzymania genetycznie modyfikowanego organizmu wykorzystuje się metody transformacji komórek bakterii i drożdży, roślin lub zwierząt. Sam proces transformacji genomu biorcy poprzedza etap tworzenia tzw. konstruktu genowego, czyli połączeń różnych sekwencji, w tym wybranego genu od organizmu dawcy, który zostanie przeniesiony do organizmu biorcy (zob. schemat). Najczęściej stosowaną metodą transformacji roślin jest wykorzystanie naturalnej infekcji komórek roślinnych przez bakterie Agrobacterium tumefaciens. Bakterie te, żyjąc w glebie, w naturalny sposób infekują zranione tkanki łodyg i korzeni niektórych roślin dwuliściennych. W trakcie infekcji bakterie przekazują do wnętrza komórek roślin koliste DNA (plazmid Ti), zawierające geny onkogenów, których działanie powoduje namnażanie komórek i powstanie narośli rakowych u zainfekowanych roślin. Obecnie, bakterie A. tumefaciens również są poddane modyfikacji genetycznej, dzięki której usunięto geny onkogenów i dodano binarny plazmid. Plazmid ten zawiera specyficzne sekwencje tzw. T-DNA (Transfer-DNA), które będą przekazane do genomu rośliny. Do T-DNA dołączany jest "nowy" gen, np. wyizolowany z Bacillus thuringiensis (Bt) gen cry3A, który koduje toksyczne białko, niszczące komórki nabłonka jelitowego u owadów z rzędu błonkówek, motyli i chrząszczy. Konstrukt z genem cry3A jest wprowadzany po[...]

 Strona 1