Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Dorosz"

Metody odzysku energii ze skroplonego gazu ziemnego (LNG) w celu produkcji energii elektrycznej DOI:10.15199/8.2017.4-5.4


  Gaz ziemny jest uważany za najczystsze paliwo kopalne. Podczas jego spalania wydzielanych jest najmniej substancji szkodliwych dla zdrowia, w porównaniu do paliw ropopochodnych oraz węgla. Gaz ziemny transportowany może być rurociągami lądowymi lub morskimi, jak również statkami - w postaci skroplonej. Objętość skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest 600-krotnie mniejsza od objętości gazu ziemnego w warunkach normalnych, co pozwala na transport paliwa o bardzo dużej gęstości energii na znaczne odległości. Skraplanie gazu ziemnego wymaga dużego nakładu energii, która jest tracona w procesie odparowania. Dlatego też, ze względu na stale rosnącą światową produkcję LNG, coraz częściej pojawia się temat odzysku "zimnej energii" ze skroplonego gazu, która mogłaby być wykorzystana do celów klimatyzacyjnych, chłodniczych lub przemysłowych. Innym aspektem jest możliwość odzysku energii z LNG do produkcji energii elektrycznej z bezpośrednim wykorzystaniem LNG, za pomocą obiegu Braytona, Rankine’a lub układów kombinowanych, co zostało opisane w artykule. Słowa klucze: odzysk energii, skroplony gaz ziemny, wytwarzanie energii elektrycznej Natural gas is the most environmentally friendly fossil fuel. A combustion of natural gas produces less pollutants such as nitrogen and sulfur oxides. That is why the natural gas is known as the cleanest fuel in comparison with petroleum fuels and coal. The natural gas can be transported in onshore or offshore pipelines as a gas or by a carrier as a liquid. A volume of LNG (Liquefied Natural Gas) is around 600 times less than the volume of the natural gas under ambient conditions. A liquefaction of the natural gas requires a large amount of energy, which is normally lost during the regasification process. Due to increasing a global production of the liquefied natural gas, there is an ongoing research about recovering and reusing the LNG cold energy. The energy accumulated in liquefied gases c[...]

Chłodziarka Joule'a-Thomsona pracująca w obiegu zamkniętym i zasilana mieszaniną azotu z węglowodorami DOI:10.15199/8.2015.12.2


  W pracy przedstawiono parametry eksploatacyjne chłodziarki Joule'aThomsona (J-T) pracującej w układzie zamkniętym i napełnionej mieszaniną gazów. Chłodziarki takie są przedmiotem intensywnych badań w wielu laboratoriach w szczególności w USA i Azji. Zastąpienie czynnika roboczego, jakim jest czysty azot, mieszaniną azotu oraz węglowodorów wpływa na obniżenie ciśnienia roboczego do ciśnienia możliwego do osiągniecia przez komercyjnie dostępne kompresory chłodnicze. Chłodziarki takie są niezawodne, relatywnie tanie i charakteryzują je moce chłodnicze rzędu kilku W przy temperaturze ok. 90 K. Generowana moc chłodnicza może być wykorzystana do kriostatowania niewielkich urządzeń, magnesów wykonanych z wysokotemperaturowych nadprzewodników, w zastosowaniach kriomedycznych oraz do skraplania niewielkich ilości gazów takich jak azot, argon, tlen lub metan. Słowa kluczowe: chłodziarka Joule’a-Thomsona, mieszanina, skraplanie azotu The paper presents working parameters of Joule-Thomson (J-T) cryocooler supplied with nitrogenhydrocarbons mixture and working in a closed cycle. Nowadays, the development of the J-T coolers has become the matter of the intensive research programs, particularly in the USA and Asia. Industrial applications of this kind of coolers are significantly limited by high values of the working pressure for pure nitrogen. Supplying the cryocooler with nitrogen-hydrocarbons mixtures allows to reduce the working pressure down to the level achievable by commercially available compressors. The J-T coolers are characterized by high reliability and relatively low investment costs. The described system produces a few Watts of cooling power at temperature around 90 K. The cooling power can be used to cool down the high-temperature superconducting magnets, for cryomedical applications and to liquefy a small amount of nitrogen, argon, oxygen or methane. Keywords: Joule-Thomson cryocooler, gas mixture, nit[...]

Kriogeniczne metody chłodzenia elektroniki DOI:10.15199/8.2017.6.2


  1. WPROWADZENIE Wraz z rozwojem elektroniki półprzewodnikowej istotnym parametrem wpływającym na niezawodność oraz wydajność urządzeń elektronicznych jest temperatura pracy. Wraz ze wzrostem wydajności podzespołów elektronicznych wzrasta ilość generowanego ciepła. Dążenie do uzyskiwania jak najwyższych mocy, przy jak najmniejszych rozmiarach urządzeń elektronicznych, niesie za sobą konieczność zapewnienia optymalnego systemu chłodzenia, który jest niezbędny do prawidłowej pracy. Zatem jeśli system chłodzenia jest niezawodny, czas eksploatacji oraz wydajność urządzeń jest odpowiednio długi. Obecnie największym ograniczeniem technologicznym, które uniemożliwia miniaturyzację urządzeń jest chłodzenie podzespołów elektronicznych. W zależności od rodzaju chłodzonych obiektów, temperatura pracy wynosi od kilku K (w przypadku aparatury laboratoryjnej wykorzystującej ciekły hel), przez temperatury zbliżone do temperatury wrzenia ciekłego azotu (77 K - chłodzenie np. detektorów podczerwieni), po temperaturę otoczenia (chłodzenie elektroniki stosowanej w gospodarstwach domowych). Najpowszechniejszym sposobem chłodzenia elektroniki jest rozpraszanie generowanego ciepła do otoczenia za pomocą radiatorów, bądź radiatorów z wentylatorami. Ze względu na niskie koszty te rozwiązania są dostępne w masowo produkowanej elektronice, gdzie wydajności chłodnicze nie są znaczne. Jednakże ich niekwestionowaną wadą jest duża ilość zajmowanego miejsca. W przypadku większych wydajności oraz bardziej wyspecjalizowanych urządzeń stosuje się chłodzenie wodą lub ogniwami Peltiera. Przyczynia się to do komplikacji układu chłodzenia, a w konsekwencji zwiększenia ceny, natomiast korzyścią jest dużo większa wydajność oraz kompaktowość. Cechą łączącą powyższe rozwiązania jest generowanie mocy chłodniczej w temperaturze otoczenia. Jednakże niektóre urządzenia do prawidłowej pracy wymagają utrzymywania ich w temperaturach kriogenicznych, Ry[...]

 Strona 1