Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław KASZEWSKI"

Na Kujawach i Pomorzu umowy są realizowane ...

Czytaj za darmo! »

Pierwszy cel (jakim jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków, wykonana wedle jednolitych ustaleń we wszystkich powiatach województwa) sformułowany przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego znalazł się w początkowej fazie realizacji. We wszystkich 19-stu powiatach zostały przeprowadzone przetargi i podpisane umowy o wykonanie prac. Interesująca może być informacja o kosztach przedsięwzięcia przewidzianych przez Związek i poziomie ofert na wykonanie zadań w poszczególnych powiatach. Powołany w 2012 r. przez samorządy powiatowe Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje projekt pod nazwą "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktur[...]

Informacja o działaniach Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Żninie, czyli trochę historii, trochę informacji i może coś ku pokrzepieniu? DOI:


  Szczypta historii, żeby pokazać pewien kontekst. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i potencjalnej możliwości skorzystania z napływających do Polski środków unijnych czy funduszy, Starostwie i Geodeci Powiatowi zaczęli się zastanawiać jak pozyskać te środki na potrzeby geodezji - w ujęciu obrazowym "jak złowić tego płynącego łososia…" Były podejmowane przez poszczególne powiaty różne próby zakończone niekiedy powodzeniem, wtedy, gdy zadania geodezyjne zostały niejako "wklejone" w pewien większy projektowy pakiet - w tych nielicznych przypadkach łosoś zawisł na haczyku, ale wiele prób zakończyło się niepowodzeniem - tu łosoś ominął haczyk… Efekty nie były zadawalające i Starostowie po wielu dyskusjach postanowili powołać do życia organizację w formie Związku Powiatów. Idea była taka, że wszystkie powiaty (w pierwszej kolejności ziemskie) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego miały przystąpić do tego Związku, głównie w celu możliwości pozyskania środków na realizację zadań geodezyjnych na terenie całego województwa, a nie na jego wyodrębnionych obszarach. Po powołaniu w 2012 roku Związku, zamiast wielu pojedynczych haczyków, pojawiła się "w rękach Związku sieć rybacka". Udało się pozyskać środki unijne na realizację projektu pn. "Uzupełnianie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej". W sensie geodezyjnym chodziło o dokończenie procesu zakładania na terenie województwa ew[...]

Nanosłupki ZnO o wysokiej jakości - technologia i zastosowania DOI:10.15199/ELE-2014-127


  Tlenek cynku (ZnO) jest półprzewodnikiem z grupy II-VI, który jest niezwykle intensywnie badany w ciągu ostatnich 10 lat w różnych dziedzinach fizyki i inżynierii materiałowej. ZnO ma prostą przerwę energetyczną, która wynosi w przybliżeniu 3,4 eV w temperaturze pokojowej, dzięki czemu jest przezroczysty w widzialnym zakresie światła [1, 2]. ZnO dzięki swoim fizycznym i chemicznyn właściwościom ma potencjalnie szerokie zastosowania [1, 3, 4], m.in jako przezroczysta elektroda w ogniwach słonecznych [5] i diodach LED [6]. ZnO jest również atrakcyjnym materiałem w przemyśle detektorów promieniowania UV i czujników związków chemicznych, gdzie niezwykle ważna jest rozbudowana powierzchnia materiału. Ponadto nanosłupki ZnO wysokiej jakości są atrakcyjnym materiałem dla fotowoltaiki, ze względu na niską koncentrcję nośników i długie drogi dyfuzji swobodnych nośników (w stosunku do amorficznej struktury), a rozbudowana powierchnia zwiększa ilość absorowanego światła (zmniejsza współczynnik odbicia). Niniejsza praca przedstawia technologię wzrostu nanosłupków ZnO z roztworu wodnego, która jest powszechnie stosowana do wzrostu różnego rodzaju nanostruktur, w szczególności nanoproszków [8]. Referencje [9-12] opisują różne warianty tej metody. Wszystkie te sposoby mają wspólne cechy: wzrost jest bardzo wolny (np. wzrost nanosłupków o wysokości 500 nm i grubości 40 nm trwa 4 godziny), a podłoża użyte w procesach są najpierw pokrywane cienką warstwą lub nano-kryształkami ZnO, które zarodkują wzrost. Jest to związane z faktem, ża zarodkowanie ZnO o strukturze krystalicznej wurcytu jest generalnie trudne. Nasze podejście jest znacznie prostsze, do zarodkowania nanosłupków zostały użyte nanocząstki złota (standardowo używana warstwa ZnO również może być używana do zarodkowania). Dzięki tej metodzie możliwy jest wzrost nanosłupków na różnego rodzaju podłożach w bardzo niskiej temperaturze (50şC) w stosunku do inncyh metod wzrostu nanosłupków[...]

 Strona 1