Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"EWA HERMANOWICZ"

Cyfrowy filtr Hilberta i jego zastosowania

Czytaj za darmo! »

Wychodząc naprzeciw bieżącej potrzebie realizacji systemów cyfrowych wielofunkcyjnych, sygnalizowanej przez IEEE (ang. Institution of Electrical and Electronics Engineers), zwłaszcza dla przyszłych generacji systemów komunikacji bezprzewodowej (ang. wireless communications), prezentujemy zagregowany filtr FD HTF (ang. Fractional-Delay Hilbert Transform Filter) - dwufunkcyjne rozwiązanie cyfr[...]

Fractionally delaying special filters of multifunctional capability


  The aim of this paper is to present the results of recent work in the field of designing digital special filters. Discrete-time fractional delay filter, differentiator, half-band filter, a complex Hilbertian "analytic" filter, as well as its differentiating counterpart, among the others, represent a family of linear digital special filters here. A common feature is that all these filters are capable of introducing a fractional delay (FD), which generally is non-integer. Such filters find applications in numerous DSP systems for: space navigation, automatics, control and robotics, measurement, radar and sonar, telecommunication, simulation of musical instruments, image resizing, etc. The most important are special filters of multistage performance, capable of substituting for a [...]

Short review on the design and application of fractional delay Hilbert transform filter using Farrow structure

Czytaj za darmo! »

Fractional delay filter (FDF) has very important place in the family of digital special filters. In the paper written by Laakso T.I, Välimäki V., Karjalainen M., Laine U.K. in 1996 [1], which is very often recalled as an extensive review of the delaying filtering of the signal (particularly in the case of the non-integer value of the delay, i.e. fractional delaying of the signal), it is desc[...]

Fractional delayor application in self-tuning sub-sample delay estimator

Czytaj za darmo! »

Estimation of propagation delay between signals received at two separate sensors is a problem of considerable interest in areas such diverse as GPS, radar, sonar, biomedicine, ultrasonic, geophysics and others. In this paper we focus on the estimation of delay in time domain. In classical time domain estimators, the resolution is limited to the sampling period. However, now, sub-sample resolution is possible using interpolation by means of fractional delay (FD) filtering. Here we achieve the delay estimation in discrete time domain via Hilbert transform filtering together with FD filtering. The performance of our self-tuning time delay estimator is analysed and illustrated in presence of noise. Novelty of the proposed solution lies in lowl numerical complexity. It is economica[...]

A discrete-time sine wave delay estimator


  Estimation of delay between a sine signal of unknown initial phase and an ideal reference signal whose initial phase is assumed to be of zero value is a problem of considerable interest in many areas of signal processing. It can fi nd numerous applications, e.g., in a single channel of marine sonar, in biomedical ultrasonograph (USG), in a defect fi nder, in defectoscopy, etc. The solution presented below in Fig. 1 is quite simple when the received signal is also an ideal sine. However, in case of presence of noise the situation is different and needs a more involved approach. Here we present and analyse the performance of the delay estimators for the ideal and practical cases. In the practical case we use a Hilbert transform fi lter (HTF) pair in order to estimate the phase di[...]

On designing a Nyquist fir filter of fractional group delay and phase delay DOI:10.15199/ELE-2014-003


  Nyquist filters are crucial components in data communications [1]. Their traditional attributes are governed by the fulfilment of Nyquist condition. We wish to design a filter such that its impulse response satisfies the Nyquist first criterion [7] (1) where L is an positive integer, preferably odd, called the oversampling ratio. In digital (isochronous) signalling it indicates the number of discrete signal samples (Sa) per symbol (repetition) interval. Formula (2) expresses the Nyquist criterion in the normalized (fraction of sampling rate) frequency domain f, (2) A design of the frequency response H(f ) that satisfies the Nyquist conditions (1) and (2) is generally too restrictive and may not lead to a satisfactory filter. Moreover, the Nyquist filter conditions should be satisfied as closely as possible to minimize interference between successive data symbols (ISI) when channel distortion is absent. Also it is desirable to keep the length of the filter as small as possible to minimize the implementation cost. The goal of this paper is to formulate a novel concept for the Nyquist filter that has the additional ability to introduce a fractional sample delay otherwise referred to as subsample delay. Such a special filter has not been considered yet [2], [3], [4], [5], [6]. Hitherto in the literature the Nyquist filter and the fractional delay = - ± = = - = otherwise arbitrary 0, ( 1) / 2 , 1, 2, 3, 1, ( 1) / 2 [ ] n N mL m L n N h n [...]

Estymator wysokości chwilowej dźwięku w oparciu o jego zespoloną pulsację chwilową


  Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie algorytmów wykorzystujących zespoloną pulsację chwilową oraz zespoloną obwiednię minimalno-fazową [5], przy zastosowaniu zespolonych pasmowo-przepustowych filtrów Hilberta [1], można estymować wysokość częstotliwości krtaniowej głosów ludzkich [6], a także wysokość dźwięków uzyskanych za pomocą instrumentów muzycznych [7]. Zespolona pulsacja chwilowa Rozważymy dyskretny zespolony sygnał hilbertowski ("analityczny"), tzn. każdemu ciągowi rzeczywistemu x [n] przypisujemy ciąg zespolony: (1) gdzie część rzeczywista stanowi dany ciąg x [n], a część urojona y [n] - dyskretną transformatę Hilberta ciągu x [n]. W postaci biegunowej dla sygnału o długości N Sa, przy czym Sa jest symbolem próbki: (2) gdzie: (3) to dyskretna amplituda chwilowa, a: (4) to dyskretna faza chwilowa (argument), czyli część urojona zespolonego logarytmu sygnału u [n] [1-4]. Natomiast dyskretna zespolona faza chwilowa to logarytm zespolony sygnału u [n]: (5) gdzie: (6) jest składową promieniową (radialną). Nazywamy ją poziomem chwilowym zespolonego sygnału u [n] lub jego logobwiednią, a φ [n] jest składową kątową (angularną) wyrażoną wzorem (4). Dyskretną pulsację chwilową ω [n] definiujemy jako dyskretną pochodną dyskretnej fazy chwilowej φ [n]: (7) Zespolona dyskretna pulsacja chwilowa ICF (od ang. Instantaneous Complex Frequency) jest dyskretną pochodną dyskretnej zespolonej fazy chwilowej ψ [n] (5): (8) u[n] ≡ x[n] + jy[n] u[n] = a[n] e jϕ [n], n = 0,1, ..., N -1 ] [ ] [ ] [ ] [ 2 2 n y n x n u n a + = = { } { ( )} ] [ ln Im ] [ arg ] [ n u n u n = =Δ ϕ ( ) [n] [n] j [n] ln u[n] Δ= ψ ≡ λ + ϕ { ( )} ] [ ln ] [ ln Re ] [ n u n u n = =   ] 1 [ ] [ ] [ - - =Δ ω n ϕ n ϕ n s[n] =ψ[n] -ψ[n -1], n = 1, 2, ..., N -1 Możemy ją zapisać, przy założeniu, że u[n]≠ 0 ∀n[...]

Implementacja na procesorze sygnałowym przesuwnika wysokości dźwięku poprzez skalowanie jego zespolonej pulsacji chwilowej

Czytaj za darmo! »

Opracowano przesuwnik wysokości dźwięku wykorzystujący metodę skalowania zespolonej pulsacji chwilowej otrzymywanej za pośrednictwem zespolonego filtru Hilberta. Zespolony filtr Hilberta służy tu do pozyskania zespolonej reprezentacji w postaci amplitudy chwilowej oraz pulsacji chwilowej analizowanego sygnału. Są to przebiegi o wartościach rzeczywistych. Sygnał wynikowy transponowany tj. o przesuniętej wysokości dźwięku jest syntezowany za pomocą jednoczesnego skalowania pulsacji chwilowej i naturalnego logarytmu z amplitudy chwilowej. Implementację przesuwnika wysokości dźwięku zrealizowano w środowisku MATLAB i stosując cyfrowy procesor sygnałowy. Abstract. A pitch shifter based on scaling of a complex instantaneous frequency obtained by using a Hilbert filter was elaborated. The Hilbert filter was utilized to obtain two basic waveforms: instantaneous amplitude and instantaneous frequency of the real-valued signal under processing. The idea lies in that the target signal having pitch shifted is based on simultaneous scaling of the instantaneous frequency and natural logarithm of instantaneous amplitude. An implementation of this pitch shifter was engineered by two ways: in MATLAB and on SHARC ADSP 21061 digital signal processor. (Pitch shifter implementation on digital signal processor by scaling its complex instantaneous frequency). Słowa kluczowe: przesuwnik wysokości dźwięku, zespolona częstotliwość chwilowa, zespolony filtr Hilberta, cyfrowy procesor sygnałowy. Keywords: pitch shifter, instantaneous complex frequency, complex Hilbert filter, digital signal processor. Wstęp Przedmiotem pracy jest przesuwnik wysokości dźwięku oparty na skalowaniu zespolonej pulsacji chwilowej tzn. jej pomnożeniu przez odpowiedni rzeczywisty współczynnik. Efektem pracy jest implementacja przesuwnika wysokości dźwięku w środowisku MATLAB i na procesorze sygnałowym. Końcowym efektem prac jest przesuwnik wysokości (transponowania) dźwięku, który działa w[...]

 Strona 1