Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"E. Kowalska"

Chemizacja rolnictwa w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najważniejsze dziedziny działania przemysłu chemicznego na rzecz rolnictwa w Polsce. Scharakteryzowano główne kierunki restrukturyzacji i rozbudowy tego przemysłu w nawiązaniu do obecnych potrzeb. Poruszono niektóre zagadnienia ekonomiczne związane z funkcjonowaniem przemysłu chemii rolnej. Rola i znaczenie produktów przemysłu chemicznego dla rolnictwa Chemiczne środki produkcji są w rolnictwie i gospodarce żywnościowej istotnymi czynnikami decydującymi o wydajności i jakości, wpływającymi jednocześnie na usprawnienie pracy i zwiększenie jej efektywności. Bezpośredni wpływ na efekty produkcji roślinnej i zwierzęcej mają nawozy, środki ochrony roślin i dodatki do pasz. Nawożenie ciągle jeszcze jest głównym czynnikiem plonotwórczym. Wyniki badań wykazują, że przy obecnym średnim poziomie nawożenia, wynoszącym ok. 180 185 kg NPK na 1 ha użytków rolnych, użycie dodatkowego kilograma NPK umożliwia uzyskanie wzrostu plonów o 5,2 kg w przeliczeniu na zboże. Ponadto dzięki racjonalnemu wapnowaniu, wzbogacaniu gleby w magnez, regulowaniu stosunków wodnych, a także stosowaniu odpowiednich zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych w korzystnych warunkach agrotechnicznych można uzyskać wzrost plonów o dalsze 20%. Również wpływ stosowania środków ochrony roślin został określony w sposób wymierny. Szacuje się, że straty z powodu występowania chorób, szkodników i chwastów w naszym kraju wynoszą: w uprawach polowych 15h- 20%, w warzywach ok. 30%, a w sadach - 60%. W wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych straty te mogą być znacznie większe. Ich ograniczenie jest możliwe między innymi dzięki chemicznej ochronie roślin. Rolnicy oceniają, że użycie 1 kg substancji aktywnej tradycyjnych pestycydów (nowoczesne charakteryzują się znacznie większą skutecznością) powoduje zmniejszenie strat plonów o 0,4 t z hektara, w przeliczeniu na zboże. Ostatnio opracowane i wprowadzone tzw. kompleksowe technologie upraw potwierdziły, że prz[...]

 Strona 1