Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Ropicka"

Komfort cieplny na trybunach krytego lodowiska - analiza cieplno-przepływowa typu CFD DOI:10.15199/8.2017.4-5.1


  Niniejsza praca analizuje warunki komfortu cieplnego na trybunach krytego lodowiska. W tym celu posłużono się metodą numerycznych symulacji przepływów (CFD, eng. Computational Fluid Dynamics), która pozwoliła na zamodelowanie przepływu powietrza w przestrzeni obiektu i określenie jego parametrów termicznych. Analizy numeryczne przeprowadzono dla różnych wartości warunków brzegowych, co pozwoliło na wybór najbardziej optymalnego wariantu związanego z komfortem cieplnym osób przebywających na trybunach. Na podstawie otrzymanych danych obliczono wskaźnik komfortu cieplnego PMV (eng. Predicted Mean Vote) oraz procent osób, które mogą być niezadowolone z panujących warunków klimatycznych PDD, (eng. Predicted Percentage of Dissatisfied). Słowa kluczowe: komfort cieplny, analiza cieplno- przepływowa, lodowisko kryte The present work delivers the analysis of thermal comfort in stands of the roofed ice rink. The CFD simulation method has been used to model the air flow in the ice rink and to determine its thermal parameters. The numerical analyses have been performed for few sets of boundary conditions, from which the most optimal parameters in terms of spectators` thermal comfort have been chosen. Basing on the obtained results indicators of thermal comfort, i.e. Predicted Mean Vote (PMV) and Predicted Percentage of Dissatisfied (PDD) have been calculated. Keywords: thermal comfort, thermal-flow analysis, roofed ice rink wstęp Na przełomie XIX wieku zaczęto budować kryte lodowiska, które charakteryzowały się prostotą konstrukcji budynku, jak również samego układu chłodniczego. Ponadto lokalizacja obiektu była mocno ograniczona przez panujące warunki naturalne, głównie temperaturę powietrza zewnętrznego. Obecnie to nie warunki klimatyczne stanowią przeszkodę, lecz sam koszt budowy i utrzymania takiego obiektu. Koszty te mogą być znacznie obniżone poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technicznych, optymalizacji [...]

 Strona 1