Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK BEDNARCZYK"

Przemysłowe osuszacze powietrza Budowa, zasada działania, projektowanie i badania


  Przedmiotem niniejszego artykułu są autonomiczne, przenośne urządzenia ziębnicze stosowane głównie w technologii budownictwa do przyspieszenia procesu osuszania pomieszczeń metodą obniżania wilgotności względnej powietrza w zamkniętej przestrzeni. Urządzenia te określane są nazwą obiegową jako kondensacyjne, sprężarkowe osuszacze powietrza. Osuszanie powietrza jest stosowane w wielu dziedzinach i technologiach, jako część składowa procesów klimatyzacji komfortowej i przemysłowej lub procesów technologicznych, a także jest wykorzystywane do zapobiegania korozji materiałowej, kondensacji wilgoci na powierzchniach instalacji hydraulicznych i zbrylaniu materiałów sypkich. Osuszacze wykonywane jako urządzenia autonomiczne i przenośne nadają się szczególnie do zastosowań, w których osuszanie obiektów w ramach stałych instalacji klimatyzacyjnych jest nieopłacalne lub niemożliwe. Centralny Ośrodek Chłodnictwa współpracuje z krajowymi producentami tych urządzeń, uczestnicząc od wielu lat m.in. w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez te przedsiębiorstwa w zakresie omawianych urządzeń. 1. Budowa i działanie osuszacza Ogólna budowa i sposób działania są przedstawione na schematycznym rysunku 1. Wentylator, usytuowany po stronie wylotu powietrza z osuszacza, zasysa wilgotne powietrze z otoczenia przez fi ltr wlotowy. Strumień powietrza przepływa kolejno przez parowacz i skraplacz do wentylatora, który przekazuje go z osuszacza na zewnątrz, do otoczenia. Zwykle obydwa wyżej wymienione wymienniki ciepła oraz wentylator są osadzone we wspólnej obudowie tworzącej rodzaj tunelu powietrznego o stałym przekroju poprzecznym, który zapewnia optymalne warunki dla prowadzenia stabilnego strumienia powietrza. W trakcie przepływu przez parowacz strumień powietrza jest intensywnie schładzany, do temperatury znajdującej się poniżej punktu rosy. Powoduje to wykraplanie i odprowadzanie wilgoci z powietrza, co oznacza jego os[...]

 Strona 1