Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR DYDO"

Elektroliza odpadowego kwasu solnego z zastosowaniem nowych materiałów elektrodowych

Czytaj za darmo! »

Sprawdzono możliwość elektrolizy roztworów kwasu solnego w elektrolizerze typu prasy filtracyjnej, prowadzonej w sposób ciągły, z zastosowaniem alternatywnych tworzyw zarówno elektrodowych jak i diafragmy. Zbadano i opracowano optymalne warunki i parametry prowadzenia procesu elektrolizy diafragmowej kwasu solnego. Wykazano przydatność miedzi z galwaniczną powłoką srebra w charakterze two[...]

 Strona 1