Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"G. Janczyk"

Moore, More than Moore, Systemy heterogeniczne, IoT, Industry 4.0: Metodologia, Narzędzia projektowania, Integracja 3D - Ograniczenia, wyzwania i droga rozwoju Technologii Elektronicznych DOI:10.15199/13.2016.8.11


  Prace prowadzone w Zakładzie Projektowania Układów Scalonych i Systemów Instytutu Technologii Elektronowej w warszawie (ITE-Z09) obecnie obejmują wiele obszarów badawczych pokrywających szerokie spektrum zagadnień procesu opracowywania, realizacji i testowania układów scalonych, modułów jak np. układy odczytowe, przetwarzania danych, komunikacyjne, całych urządzeń jak np. urządzenia szyfrujące i całych systemów jak np. sieci czujnikowe czy inne, zaawansowane systemy sterowania i kontroli dla przemysłu. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie czytelnikowi profilu działalności Zakładu w szerszym kontekście prowadzonej w Instytucie ITE krajowej i międzynarodowej współpracy oraz w świetle obserwowanych obecnie trendów rozwoju technologii elektronicznych. Daje to szeroki obraz współtworzonej w Instytucie metodologii opracowywania produktu obejmujący zarówno zagadnienia prowadzenia procesu projektowania, fizyczna integrację jak i stosowane narzędzia komputerowe i interakcje z klientem przemysłowym lub naukowo-badawczym. Słowa kluczowe: Systemy Heterogeniczne, Projektowanie układów scalonych, ASIC, IoT, e-CUBES, SE2A, CORONA, e-BRAINS, SMAC, PARSIMO, CarrICool, SESBE, Interposer, Integralność sygnałowa, Co -Design, Wirtualne prototypowanie, ATMA, Niezawodność, Starzenie.Prace prowadzone w Zakładzie Projektowania Układów Scalonych i Systemów (ITE-Z09) Instytutu Technologii Elektronowej w warszawie obecnie obejmują wiele obszarów badawczych pokrywających szerokie spektrum zagadnień procesu opracowywania, realizacji i testowania ● układów scalonych, modułów jak np. układy odczytowe, przetwarzania danych, komunikacyjne, ● urządzeń jak np. urządzenia szyfrujące, ● całych systemów jak np. sieci czujnikowe czy inne, zaawansowane systemy sterowania i kontroli dla przemysłu, wpisujących się w kluczowe kierunki rozwoju współczesnej kultury technicznej: Internetu Przedmiotów (ang. Internet od Things - IoT), systemów CPS[...]

 Strona 1