Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej ZANKIEWICZ"

Vulnerability of 5 GHz Wi-Fi Network to Adjacent-Channel Interference

Czytaj za darmo! »

This paper deals with a problem of coexistence of different Wi-Fi IEEE 802.11a wireless local area networks which are operating in the same area using 5GHz U-NII radio band. The experiments, which have been carried out, show how WLANs operating in the adjacent or overlapped radio channels influence on each other. The obtained results can be used in designing new WLANs and for development of existing ones. Streszczenie. W artykule przeanalizowano problem wzajemnego wpływu sieci standardu Wi-Fi IEEE 802.11a pracujących w tym samym obszarze. Przedstawione zostały wyniki wykonanych eksperymentów określające przepustowość sieci pracujących w danym obszarze w nakładających się lub sąsiadujących ze sobą kanałach częstotliwościowych. Otrzymane rezultaty mogą być przydatne przy projektowaniu i[...]

Wykorzystanie instalacji elektrycznej w budynku do realizacji lokalnych sieci teleinformatycznych


  Artykuł dotyczy systemów transmisji danych realizowanych w technologii PLC (PowerLine Communications) z wykorzystaniem istniejących w budynkach instalacji elektrycznych. Zawarto w nim opis wykorzystywanych obecnie standardów PLC, porównanie ich właściwości oraz charakterystykę struktur lokalnych sieci teleinformatycznych zbudowanych z wykorzystaniem technologii PLC. Przedstawiono też wyniki praktycznych pomiarów właściwości zestawionej przez autora sieci PLC w standardzie HomePlug AV. W ostatnich latach lokalne sieci transmisji danych stały się powszechnym elementem wyposażenia zarówno budynków mieszkalnych, jak i lokali biurowych oraz obiektów przemysłowych. Zapewniają one realizację transmisji danych pomiędzy urządzeniami lokalnymi, takimi jak komputery PC, elementy automatyki budynkowej i przemysłowej, a także pełnią funkcję warstwy dostępowej do sieci rozległych (np. do Internetu). Niezbędnym elementem sieci lokalnych jest system medium transmisyjnego, zapewniający fizyczną realizację transmisji sygnału niosącego informacje zakodowane w odpowiedni sposób. Jedną z możliwych klasyfikacji rodzajów mediów stosowanych w sieciach teleinformatycznych jest ich podział na media przewodowe oraz bezprzewodowe. Najczęściej spotykane rodzaje mediów bezprzewodowych to systemy transmisji radiowej oraz optyczne łącza w podczerwieni. Z kolei najbardziej popularne media przewodowe obejmują różne rodzaje kabli elektrycznych (np. kable skrętkowe i koncentryczne) oraz kable optyczne (światłowody). Wymienione powyżej oba rodzaje mediów (tzn. przewodowe i bezprzewodowe) mają zarówno swoje zalety, jak i wady. Zdecydowaną przewagą mediów bezprzewodowych jest możliwość szybkiego zestawienia sieci (nie trzeba układać kabli), natomiast często charakteryzują się one ograniczonym zasięgiem, wrażliwością na obecność innych systemów korzystających z tego samego pasma radiowego (zwykle wykorzystywane są tutaj częstotliwości nielicencjonowane) oraz mnie[...]

Susceptibility of IEEE 802.11n networks to adjacent-channel interference in the 2.4GHz ISM band

Czytaj za darmo! »

This paper is a practical analysis of effects of mutual interference between Wi-Fi networks that operate in the same area using the newest IEEE 802.11n standard exclusively and also in coexistence with older 802.11 standards. Presented experiments show how this interference deteriorates the network throughput. The obtained results can be used for designing new WLANs and for development of the existing ones. Streszczenie. W artykule przedstawiono praktyczną analizę efektów interferencji pomiędzy pracującymi w tym samym obszarze bezprzewodowymi sieciami w standardzie IEEE 802.11n oraz pomiędzy sieciami 802.11n i starszymi technologiami z rodziny 802.11. Przedstawione wyniki obrazują wpływ tych interferencji na rzeczywistą przepustowość sieci. Otrzymane rezultaty mogą być przydatne przy projektowaniu i rozbudowie sieci Wi-Fi. (Podatność sieci IEEE 802.11n na interferencje sąsiedniokanałowe w paśmie ISM 2,4GHz). Keywords: WLAN interference, 802.11n, Wi-Fi network throughput. Słowa kluczowe: interferencje w sieciach WLAN, 802.11n, przepustowość sieci Wi-Fi. Introduction At present Wireless Local Area Networks (WLANs) are used in almost every type of environment including offices, industry buildings, private houses and blocks of flats. These networks can be quickly and easily installed almost without any building works and thanks to the newest wireless technologies their throughput and reliability are almost as good as in their wired counterparts. Consu[...]

Aktualne standardy wąskopasmowych sieci PLC do zastosowań w inteligentnych instalacjach elektrycznych


  Charakterystyczną cechą współczesnych urządzeń elektrycznych jest to, że coraz częściej oprócz zasilania energią elektryczną do właściwego działania wymagają jeszcze zasilenia ich danymi cyfrowymi. Dotyczy to nie tylko urządzeń powszechnie kojarzonych z informatyką takich jak komputery i serwery, ale także tradycyjnych urządzeń powszechnie używanych w gospodarstwach domowych (np. telewizory, odtwarzacze multimedialne) oraz systemach elektroenergetycznych (generatory energii elektrycznej, aparatura w systemach przesyłowych i rozdzielczych, liczniki energii). Tradycyjną metodą doprowadzenia do urządzeń strumienia danych cyfrowych jest wykorzystanie osobnego (w stosunku do zasilania) medium transmisyjnego. Może to być medium przewodowe (np. kable koncentryczne, skrętkowe, światłowodowe) lub też medium bezprzewodowe (np. łącze radiowe lub optyczne w otwartej przestrzeni). Cechą wspólną tradycyjnych rozwiązań jest konieczność utworzenia osobnej infrastruktury transmisyjnej, która w przypadku mediów przewodowych obejmuje także doprowadzenie wydzielonego medium do urządzeń końcowych. Ten ostatni warunek może być szczególnie problematyczny w przypadkach, gdy urządzenia znajdują się w starszych budynkach nie mających okablowania teleinformatycznego, gdy pracują w terenie o małym stopniu zurbanizowania lub gdy rozmieszczone są na rozległym obszarze. Ponieważ stacjonarne urządzenia elektryczne praktycznie zawsze dołączone są do sieci zasilającej, atrakcyjna jest możliwość wykorzystania tej sieci nie tylko do zasilania urządzeń energią elektryczną, ale także do wysyłania i odbierania przez te urządzenia danych cyfrowych. Takie rozwiązania określane są jako technologie PLC (power line communications) i obecnie stały się alternatywą dla przewodowych i bezprzewodowych systemów transmisyjnych [1]. Artykuł stanowi rozwinięcie publikacji [2] (dotyczącej głównie technologii szerokopasmowych) uwzględniające aktualne standardy i zastosowania wąs[...]

Experimental analysis of susceptibility of IEEE 802.11ac Wave 1 networks to adjacent and co-channel interference DOI:10.15199/48.2018.02.21

Czytaj za darmo! »

Wireless local area networks (WLAN) are usually operating using the family of IEEE 802.11 standards and are widely known under the Wi-Fi trademark. The newest IEEE 802.11 standard is 802.11ac and it was finally approved in December 2013. 802.11ac introduces many new techniques that allow to increase the data rate even up to a few Gb/s [1, 2]. In comparison with older 802.11n standard, 802.11ac devices can operate only in 5GHz U-NII (Unlicensed National Information Infrastructure) band that is divided into radio channels with frequency spacing of 5 MHz. Due to the current regulations, different parts of the U-NII band are allowed to use in particular countries or regions (also called as a regulatory domains). In table 1 the center frequencies (fc) of the 20 MHz radio channels in the U-NII band are listed for selected regulatory domains. Table 1. Radio channels in the 5GHz U-NII band. U-NII band Channel fc [GHz] Regulatory domain Europe USA Japan China 1 36 5.180    - 40 5.200    - 44 5.220    - 48 5.240    - 2 52 5.260    - 56 5.280    - 60 5.300    - 64 5.320    - 2e 100 5.500    - 104 5.520    - 108 5.540    - 112 5.560    - 116 5.580    - 120 5.600    - 124 5.620    - 128 5.640    - 132 5.660    - 136 5.680    - 140 5.700    - 3 149 5.745 -  -  153 5.765 -  -  157 5.785 -  -  161 5.805 -  -  165 5.825 -  -  For each 20 MHz channel its main lobe is not overlapped with adjacent c[...]

Analiza pracy odbiornika systemu LTE w warunkach propagacji wielodrogowej oraz interferencji wspólnokanałowych DOI:10.15199/48.2016.02.26

Czytaj za darmo! »

Artykuł porusza zagadnienie analizy wpływu zjawisk propagacji wielodrogowej oraz zakłóceń wspólnokanałowych na pracę odbiornika OFDMA w łączu od stacji bazowej do użytkownika ruchomego w systemie LTE. Zjawiska te powodują rozrzut konstelacji odebranych symboli, co skutkuje wzrostem stopy błędów transmisji, a w skrajnych przypadkach jej zerwaniem. Przedstawiono zostały wyniki badań symulacyjnych wpływu propagacji wielodrogowej oraz interferencji wspólnokanałowych na pracę odbiornika LTE OFDMA. Abstract. This paper deals with the issue of analysis of influence of multipath channel propagation and co channel interference on operations of OFDMA receiver in the LTE downlink. The analyzed phenomena cause spread in the constellation of received symbols that leads to increase of bit error rate and even to break the transmission. The paper presents and discussed the results of simulation research on influence of multipath channel propagation and co channel interference on operations of LTE OFDMA receiver. (Analysis of operations of LTE receiver in the presence of multipath signal propagation and co-channel interference). Słowa kluczowe: odbiornik LTE OFDMA, symulacja LTE, propagacja wielodrogowa, zakłócenia wspólnokanałowe. Keywords: LTE OFDMA receiver, LTE simulation, multipath channel, co-channel interference. Wstęp Standard LTE stanowi obecnie najnowocześniejszy będący w praktycznym użyciu system łączności komórkowej [1]. Zapewnia on bardzo duże szybkości transmisji i eliminuje bądź znacząco zmniejsza wady systemów wcześniejszych generacji. Dodatkowo wspiera usługi szerokopasmowe, umożliwiając szybkie transfery danych multimedialnych. System może pracować z różną szerokością kanału transmisyjnego - od 1,25 MHz do 20 MHz, osiągając przepływności danych rzędu do 100 MB/s dla użytkowników stacjonarnych i do 50 MB/s dla użytkowników ruchowych. Do elastyczność systemu przyczynia się także wykorzystanie techniki MIMO Zalety te okupione zostały [...]

Evaluation of LTE downlink transmission quality in presence of selected disturbances in radio channel DOI:10.15199/48.2018.12.10

Czytaj za darmo! »

Mobile cellular network operators are constantly facing an increasing demand for higher mobile data rates. To cope with it, several approaches are proposed such as advanced antenna techniques, reuse of frequency channel and cell densification in areas with high capacity requirement. Those techniques often lead to situation when base stations (located in the centre of cells) are placed closely to each other (even a few stations within a 50m radius). These approaches cause more co-channel interferences and more distortions in radiocommunication channels. So that a careful planning and dynamic inter-cell interference coordination techniques are needed for an efficient network operation. Other approach involves estimation of radio channel parameters. Channel model describes the characteristics of the connection link which carries information in the form of electromagnetic waves between the transmitter and the receiver. The estimated channel characteristics commonly include scattering, attenuation, reflection, refraction and fading. Studying radio channels helps us to get an idea about rapid fluctuations of the amplitude and phase of a radio signal. The simulation experiments described in the article allow to reproduce computationally phenomena mentioned above with different channel parameters and selected network environments with many stations that operate in the overlapped frequencies. Research was done for LTE 4G standard which is currently the most advanced mobile cellular technology in common use [1]. LTE uses multipleinput multiple-output (MIMO) technology to increase data rate or operation range. Currently the maximum number of MIMO spatial streams is 4. Typically handheld mobile devices may have one transmit antenna and up to two receive antennas (MIMO 1x2 configuration). If it comes to coverage, the base station should provide full performance at a distance of up to 5 km. LTE implements different transmission techno[...]

 Strona 1