Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH ŁOBODZIŃSKI"

Urządzenia cieplno-chemiczne do wytwarzania nowoczesnych związków półprzewodnikowych

Czytaj za darmo! »

W rozwoju nowoczesnych technologii mikroelektroniki podstawową rolę odgrywają materiały półprzewodnikowe, a zwłaszcza związki z grupy Aiii BV, takie jak arsenek galu i fosforek indu. Mają one zastosowanie do budowy szybkich układów elektronicznych, diod, laserów, ogniw fotowoltaicznych, fotodetektorów itp. Elementy te używane są na przykład w światłowodowej łączności optycznej, odtwarzaczach[...]

System dwupętlowej programowej regulacji temperatury stanowiska do monokrystalizacji SiC

Czytaj za darmo! »

Węglik krzemu (SiC) jest nowym materiałem półprzewodnikowym, pracującym w temperaturze do kilkuset stopni. Zastosowanie go jako podłoże umożliwia istotne zwiększenia upakowania układów scalonych w stosunku do układów krzemowych, a wiec dalszą ich miniaturyzację. Materiał ten stanowi również bazę do wytwarzania układów dużej mocy, pracujących z dużymi częstotliwościami, a także odpornych na [...]

Komputerowe metody identyfikacji obiektów elektrotermicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane metody modelowania i algorytmy identyfikacji rezystancyjnych pieców komorowych. Proponowane rozwiązania, bazując na dyskretnej reprezentacji sygnałów oraz wykorzystując numeryczne metody obliczeniowe, dedykowane są dla komputerowych systemów pomiarowo-sterujących. Opracowane metody wyznaczania parametrów dynamicznych obiektu bazują na różnych algorytmach aproksy[...]

Analiza stabilności dynamicznej wsadu w procesach topienia lewitacyjnego

Czytaj za darmo! »

Jedną z nowoczesnych i efektywnych metod do topienia metali i ich stopów w warunkach wysokiej czystości jest indukcyjne topienie lewitacyjne. Pole elektromagnetyczne wytworzone przez odpowiednio ukształtowany wzbudnik, powoduje powstanie rozkładu sił równoważących siłę ciężkości i w konsekwencji lewitację wsadu. Oprócz problemów termokinetycznych dotyczących nagrzewu i topienia wsadu, istotn[...]

Stanowisko do monokrystalizacji SiC

Czytaj za darmo! »

Węglik krzemu (SiC) jest nowoczesnym materiałem półprzewodnikowym, który w elektronice zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę. Materiał ten stanowi bazę do wytwarzania białych i niebieskich diod LED, ultraszybkich wysokonapięciowych diod Schottky'ego, tranzystorów MOSFET oraz wysokotemperaturowych tyrystorów do przełączania dużych mocy. Elementy te pracują z dużymi częstotliwościami, a[...]

Symulacja procesów monokrystalizacji materiałów półprzewodnikowych metodą VGF

Czytaj za darmo! »

Nowoczesna elektronika wymaga stosowania materiałów o pożądanych właściwościach, pozwalających na konstrukcję przyrządów półprzewodnikowych charakteryzujących się coraz lepszymi parametrami.Wymienić tu można następujące grupy urządzeń: - optoelektroniczne, jak lasery półprzewodnikowe, diody LED czy ogniwa fotowoltaiczne, wymagają użycia materiałów charakteryzujących się niewielką gęstością defektów strukturalnych oraz znaczną ilością domieszek rzędu 1E17 - 1E18 atomów/cm³, - do pracy w wysokich częstotliwościach, jak tranzystory wykorzystujące efekt polowy na częstotliwości mikrofalowe (FET) wymagają materiałów o niewielkiej ilości domieszek w ilości mniejszej niż 1E15 atomów/cm³ [7,10]. Stworzenie bazy dla rozwoju nowoczesnej technologii i aparatury do wytwarzania[...]

 Strona 1