Wyniki 1-10 spośród 95 dla zapytania: authorDesc:"A. Markowski"

Wyświetlacz BODAS-DI3

Czytaj za darmo! »

Przedstawiając urządzenie BODAS DI3, Rexroth oferuje wielofunkcyjny, wszechstronny wyświetlacz kolorowy o wysokiej rozdzielczości przeznaczony do zainstalowania w urządzeniach mobilnych, począwszy od wózka widłowego aż do potężnej koparki - szybkie i łatwe dostosowanie wszelkich wyświetlanych informacji oraz ekranów do potrzeb konkretnego zastosowania powoduje, że urządzenie DI3 jest ni[...]

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Czytaj za darmo! »

Województwo kujawsko-pomorskie, leżące w północnej części Polski centralnej, zostało utworzone z dawnych województw: bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Zajmuje powierzchnię 18 tys. km2, liczy 2,068 mln mieszkańców. Jego główne miasta to Bydgoszcz (367 054 mieszkańców), Toruń (200 080), Włocławek (119 939), Grudziądz (99 578) i Inowrocław (78 011). Stolicą województwa jest Bydgoszcz, [...]

Nanomateriały: wytwarzanie, właściwości i zastosowania

Czytaj za darmo! »

Znaczenie praktycznych zastosowań produktów wykorzystujących nanomateriały i nanotechnologie nieustannie wzrasta, rosną również nakłady finansowe w tej dziedzinie. Na badania naukowe oraz na nowe opracowania technologiczne związane z przedrostkiem nano wydaje się obecnie wiele miliardów dolarów. Światowa produkcja produktów powiązanych z nanotechnologią przekroczyła zaś już sto miliardów dolarów rocznie i będzie dalej rosła (rys.). Nanomateriały definiujemy jako obiekty lub zespół obiektów o określonych właściwościach fizycznych, chemicznych lub biologicznych w zakresie od pojedynczych atomów, molekuł do materiałów o rozmiarach submilimetrowych. Warunek rozmiarowy nanomateriałów nie musi dotyczyć wszystkich trzech wymiarów - wystarczy, aby co najmniej jeden ich wymiar był umo[...]

Wysoka jakość ziarna zbóż podstawą produkcji żywności wysokiej jakości

Czytaj za darmo! »

Produkcja żywności wysokiej jakości ma coraz większe znaczenie, z czego zdaje sobie sprawę coraz więcej rolników i przetwórców przemysłu spożywczego. Tylko z odpowiedniego ziarna uzyskamy dobrej jakości mąkę, która z kolei posłuży jako surowiec do wypieku smacznego i zdrowego chleba, czy też wyprodukowania dobrego makaronu. Dobra jakość ziarna zbóż to też wyższa cena dla rolnika i wysoka jakość final[...]

Miniaturized arms for three-dimensional thick-film thermoelectric microgenerator


  When two different metals are connected by their ends and there is a temperature difference between the junctions the electric current flows into the circuit. This kind of structure is called thermocouple and it can be used to electrical power generation. Output voltage and power can be multiplied if a number of thermocouples are electrically connected in series. At the same time all “cold" junction should have approximately the same temperature - lower than the temperature of "hot" joints (thermocouples should be thermally connected in parallel). Such a structure is called thermopile. Thermopiles produce “green" energy and can be used as an alternative power sources for microsystems and low-power electronic micro-circuits [1, 2]. Their dimensions should be small - comparable with dimensions of powered systems. It is the reason why miniaturization of such generators is important. Fabrication process Two ways of fabrication of thermopiles are presented. First one bases on precise screen-printing only. Ag and Ni or PdAg pastes were used. They were printed using AUREL VS1520 Fine Line Screen Stencil Printer. In the second method precise screen-printing and photoimageable inks technique were combined. Ag-based photosensitive paste was used to fabricate first thermocouples’ arms. Second arms were precisely screen printed between Ag paths. As a substrate DP951 unfired ceramic foil was used in both cases. LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic) technique allows fabrication of microelectronic multilayer structures [3]. It can be exploited to construct stack of thermopiles - a number of thermopiles fabricated on single foils are connected in one, multilayer stack (“sandwich" structure). In the result the output parameters (like generated voltage or electrical power) are multiplied. DuPont ceramic was chosen because of its good compatibility with used thick-film pastes. Precise printing - the "A" type structure[...]

Standardy w rozwoju systemów zarządzania energią w budynkach DOI:10.12915/pe.2014.11.12

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono najważniejsze, opracowane w ostatnich latach, standardy związane z wprowadzaniem systemów zarządzania energią do budynków. Podano ogólną charakterystykę standardu ISO/IEC 15045 Home Gate Residential Gateway, standardu ISO/IEC 15067-3 Model of an Energy Management System for HES, a także standardu ANSI/CEA-2045 Modular Communications Interface for Energy Management. Abstract. The article presents the most important standards developed in recent years and applied in building energy management systems. A brief characteristics of them and evaluation of solutions in terms of their impact on the development of energy management systems are carried out. The standard ISO / IEC 15045 Home Gate Residential Gateway, the standard ISO / IEC 15067-3 Model of an Energy Management System for HES, the standard ANSI/CEA-2045 Modular Communications Interface for Energy Management is presented. (Standards in the development of Building Energy Management Systems). Słowa kluczowe: brama domowa, system zarządzania energią, odpowiedź strony popytowej Keywords: Residential Gateway, Energy Management System, Demand Response. doi:10.12915/pe.2014.11.12 Wprowadzenie W ostatnich latach rozwijane są intensywnie inteligentne systemy elektroenergetyczne nazywane Smart Grid, integrujące działania wszystkich użytkowników w procesie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej. Systemy te cechuje wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych pod kątem dostarczania energii elektrycznej w sposób bezpieczny, niezawodny i ekonomiczny z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska [1]. Sieci elektroenergetyczne budowane według koncepcji Smart Grid powinny spełniać wiele kryteriów. Powinny być elastyczne, czyli zdolne do zaspokajania zmieniających się w czasie potrzeb klientów. Ważne jest też zapewnienie możliwości dostępu do sieci wszystkim jego użytkownikom, szczególnie tym, którzy wykorzystują odnawialne[...]

Zastosowanie algorytmów symulacji zdarzeń dyskretnych do wyznaczania opóźnień transmisji danych w rozproszonych systemach pomiarowo - sterujących DOI:10.15199/48.2018.11.05

Czytaj za darmo! »

Podstawowe zadania stawiane przed rozproszonymi systemami pomiarowo-sterującymi (RSPS) to przetwarzanie i przesyłanie wyników pomiarów mierzonych wielkości pomiędzy węzłami systemu. Wyznaczenie parametrów opisujących właściwości projektowanego RSPS i zarazem jego ocena może być przeprowadzona z zastosowaniem metod analitycznych lub symulacyjnych. Ze względu na dużą złożoność RSPS stosowanie metod analitycznych jest ograniczone. Zdecydowanie większymi możliwościami w tym zakresie cechują się metody symulacyjne. Modelowanie systemów pomiarowo-sterujących może być prowadzone z wykorzystaniem metod formalnych (np. sieci Petriego) [1], [2], [3] lub nieformalnych, w przypadku których działanie systemu jest opisywane programem naśladującym zachowanie się systemu, a przebieg symulacji odbywa się przy użyciu metody przeglądania działań lub metody planowania zdarzeń [4]. Zastosowanie metod nieformalnych do badania właściwości projektowanego RSPS związane jest dość dużym nakładem czasu, który należy poświęcić na przygotowanie odpowiedniego algorytmu, a następnie, na tej podstawie, programu. Jednak takie podejście wolne jest od ograniczeń związanych z zastosowaniem metod formalnych i dedykowanych dla nich środowisk. Badacz ma znacznie większą dowolność w zakresie definiowana struktury systemu, struktury węzłów, metody dostępu do medium komunikacyjnego oraz zadań realizowanych w systemie. Powstaje w ten sposób możliwość odwzorowania założonego poziomu szczegółowości pracy systemu i uwzględnienia jego istotnych elementów, które nie mieszczą się w dedykowanych dla metod formalnych środowiskach projektowych. Właściwości RSPS są charakteryzowane zbiorem różnego rodzaju parametrów przedstawionych m.in. w pracach [5] i [6]. Wśród tych parametrów można wyróżnić czas opóźnienia transmisji danych (o), który jest istotny, gdy system pracuje w czasie rzeczywistym i muszą być dotrzymane ograniczenia czasowe narzucone na zadania realiz[...]

 Strona 1  Następna strona »