Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek STYKAŁA"

Dokumenty elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym w PZGiK DOI:


  Od Redaktora: Autorzy zwracają uwagę Czytelnikom na istotne zmiany przepisów w sferze autoryzowania dokumentów elektronicznych, które weszły w życie ubiegłej jesieni. Kilka kwestii zostało przy okazji dobrze wyjaśnionych. Ustawodawca, w ferworze pracy, zapomniał jednak o ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, które już znacznie wcześniej zawierało zapisy umożliwiające obrót dokumentami cyfrowymi, w tym dokumentacją geodezyjną. W efekcie narodziło się kilka wątpliwości, które można powiedzieć, blokują szerokie stosowanie dokumentów elektronicznych składanych do PZGiK. Dariusz Pręgowski Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały złożone prace, o zakończeniu tych prac, przekazując zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych oraz dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11, czyli Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywan[...]

 Strona 1