Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Dobrucki A."

Zastosowanie modelu psychoakustycznego do badania jakości dźwięku wzmacniaczy lampowych

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój elektroniki w ostatnich latach zaowocował bardzo dużymi zmianami w urządzeniach do rejestracji i odtwarzania dźwięku. W oparciu o najnowsze podzespoły półprzewodnikowe powstały elementy torów akustycznych o bardzo dobrych parametrach elektrycznych. Nie zawsze jednak poprawa mierzonych parametrów, zgodnie z określonymi normami, przekładała się na poprawę wrażeń odsłuchowych. Przykładem mogą być akustyczne tranzystorowe wzmacniacze mocy, które charakteryzując się znakomitymi parametrami (zniekształcenia nieliniowe na poziomie tysięcznych części procenta) przy bezpośrednim odsłuchu wywoływały nienajlepsze odczucia użytkowników. Doświadczeni słuchacze odczuwali brak naturalności dźwięku, rozmytą scenę muzyczną, a także - co było najbardziej uciążliwe - metaliczne brz[...]

The impact of digital fi lter parameters on the results of nonlinear distortion measurements in loudspeakers – simulation process


  Nonlinear distortions are the product of processing a signal by an electronic system with the non-linear input/output characteristics. These distortions manifest themselves at the output with components that were not present at the input. In case of the excitation with a sinusoidal signal, at the non-linear circuit output, beside the basic component, some harmonics of that component appear. Non-linear distortions are bothersome if their the percentage content in the signal is signifi cant. For the determination of the level of non-linear distortions the parameter THD (Total Harmonic Distortion) is used, which is a coeffi cient specifying the content of harmonics and is expressed with the formula: (1) This is the quotient of the root-mean-square values of harmonics and the who[...]

Evaluation of the quality of audio signals transmitted by the telecommunication channels


  The hearing is the ability of humans (and also many animals) to receive the information transmitted with acoustical waves. The organ of hearing consists of peripheries, where the acoustic waves are received and initially processed and central auditory system, where the information is finally processed and recognized. The auditory peripherial system it is the ear. Its acoustical, mechanical and electrical properties influences the decision process in the central auditory system. The sketch of the human ear is presented in Fig.1. It consists of three parts: the outer, middle and inner ear. The outer ear is the receiver of acoustic waves. It consists of the pinna, the external auditory canal and it is terminated by the eardrum. The pinna plays a role in localization of sound source. The external auditory canal is a tube of length and diameter equal to approximately 2.7 cm and 0.7 cm, respectively. It protects the eardrum against damage and also amplifies the sound in high frequency range. The basic resonance of the canal is approximately equal to 3000 Hz and it is the frequency of maximum sensitivity of hearing. The eardrum is a thin membrane (thickness = 0.1 mm), which separates the outer and middle ear. It is excited to vibration by the sound waves. The middle ear it is a cavity. In this cavity are three small bones: malleus, incus and stapes. The malleus is connected to the eardrum and the stapes - to oval window, which separates the middle ear and cochlea. The role of this ossicular chain is matching of the mechanical impedances: low impedance of the eardrum and high impedance of the cochlea, which is filled with the uncompressible fluid. Then, the ossicular chain plays a role of transformer. The transmission of this transformer is equal to ca. 100. The earbones are supported with some muscles. If the acoustic pressure is high, the muscles become more rigid and the amplitudes of vibration decrease. This effect is called a st[...]

Pomiar zniekształceń TIM wzmacniaczy akustycznych metodą odwracanego przebiegu piłokształtnego


  Transjentowe zniekształcenia intermodulacyjne (TIM) powstają w akustycznych wzmacniaczach mocy, w których zastosowano pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego. Pętla wnosi pewne opóźnienie między sygnałem na wejściu, a podanym z wyjścia sygnałem sprzężenia zwrotnego. Działanie sprzężenia zwrotnego nie jest więc natychmiastowe i gdy wartość sygnału na wejściu zmienia się bardzo szybko, następuje przez krótką chwilę przesterowanie wzmacniacza. Ponieważ we wzmacniaczach tranzystorowych stosuje się zwykle głębsze sprzężenie zwrotne, zniekształcenia TIM w tych wzmacniaczach są większe niż we wzmacniaczach lampowych. Jest to jedną z przyczyn, które powodują ocenianie brzmienia dźwięku wzmacnianego przez wzmacniacze lampowe, jako lepszego niż w przypadku wzmacniaczy tranzystorowych. Zniekształcenia te zostały odkryte przez Otalę [1]. Zaproponował on również metodę pomiaru tych zniekształceń. Metoda z użyciem sygnałów sinusoidalnych jest nieprzydatna, dlatego do pomiaru tych zniekształceń używa się kombinacji sygnału prostokątnego i sinusoidalnego. Według normy [2] sygnał prostokątny ma częstotliwość 3,15 kHz, zaś sygnał sinusoidalny - 15 kHz. Stosunek wartości międzyszczytowych sygnału prostokątnego i sinusoidalnego wynosi 4:1. Na wyjściu wzmacniacza stosuje się filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości granicznej mniejszej niż 3 kHz, wycinający wszystkie składowe sygnałów wejściowych. Pozostają jedynie produkty intermodulacji: 750 Hz - sygnału sinusoidalnego i piątej harmonicznej sygnału prost[...]

SUBIEKTYWNA OCENA WPŁYWU TECHNIKI KODOWANIA NA JAKOŚĆ SYGNAŁU MUZYCZNEGO DOI:10.15199/59.2016.6.78


  SUBJECTIVE ASSESSMENT OF INFLUENCE OF CODING TECHNIQUES ON AUDIO QUALITY Streszczenie: Rozwój usług telekomunikacyjnych pociąga za sobą konieczność efektywnego wykorzystania pasma przydzielonego do transmisji. Sygnały foniczne przed przesłaniem poddawane są kodowaniu. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu techniki kodowania na ocenę jakości sygnału fonicznego reprezentującego różne gatunki muzyki. Ocenę wykonano, zalecaną przez International Telecommunication Union, subiektywną metodą wykorzystującą pięciostopniową skalę ocen. W badaniach wykorzystano sygnały testowe z bazy sygnałów muzycznych stworzonej w Katedrze Akustyki i Multimediów. Abstract: The progress in the telecommunication services demands the necessity of more efficient usage of assigned transmission band. Audio signals are encoded before the sending. The main aim of the presented research was to determine the influence of the coding techniques on the quality assessment of the audio signal which was demonstrated by various music genres. The quality assessment of the audio signal was carried out according to International Telecommunication Union recommendation with the subjective method using five degrees evaluation marks. In the tests the signals were taken from the database set at the Chair of Acoustics and Multimedia. Słowa kluczowe: jakość muzyki, kodowanie sygnału fonicznego, metody oceny jakości muzyki, ocena jakości muzyki, Keywords: assessment of audio quality, audio quality assessment methods, audio coding, audio quality, 1. WSTĘP Rozwój usług telekomunikacyjnych pociąga za sobą konieczność efektywnego wykorzystania pasma przydzielonego do transmisji. Celem sprostania temu zadaniu stosowanych jest wiele rozwiązań, w których sygnał muzyczny poddany jest różnego rodzaju przekształceniom, w tym kodowaniu Wykorzystywane są w tym celu różne algorytmy, zwane kodekami, (koder po stronie nadawczej, a po stronie odbiorczej dekoder). Charakterys[...]

Wavelets in elimination of distortions in the recorded violin sound for main and mixed playing techniques DOI:10.15199/13.2018.4.6


  I. Introduction To understanding the problem of violin sound recording, the types of instrument and their construction should be analyzed. There are three types of the violin’s: handmade or lute makers violin, manufactured violin, mass-production violin. For all types of the violin, the problem with the recorded sound in nonor semiprofessional equipment and environment is still valid. For these types of construction, two main artefcts occur in recorded chordophone sound, which are perceived in the recorded sound of the instrument. The first one depends on quality of the violin, prevalent with manufactured or mass-production violins. It consists in hearing bow rubbing the string at a frequency near the playing- note amplified by a microphone or pick-up. This artefact is called residue noise and transience sound. The other one is called “wolf signal" - the signal around 500 Hz and in the range of 1800-2500 Hz. These values of frequencies are not random: they are close to the higher eigenfrequencies of the instrument body [1]. All these effects are strongly amplified, when the violin sound is recorded in non-professional environment, in such case the recorded sound is unclear and strongly attenuated in the recorded sample. This main goal of work is an improvement the recorded sound without changing playing technique and individual style of playing by a musician without using professional recording studio [3]. The best way to get the pure signal is use the Fourier transform, but this transform is completely non-corresponding to the timeslot dependencies which is important feature in music. To solve the problem, more complicated techniques using mathematical models that cover the full spectra of musical sound are needed with provided a characteristics of violin signals. One of the classic methods, could be combined integration of the comb filter with the experimentally chosen parameters for violin sound based on G[...]

Dependence of the head-related transfer function on pinna flare angle

Czytaj za darmo! »

The outer ear with human head and torso form acoustic system which is significant in the process of sound source localization by a human [5]. It appears that the pinna has a crucial influence on sound spectrum reaching middle ear. The impact of particular parts of the pinna on sound spectrum is also well known. However, changes in frequency response introduced by the pinna are dependent on individual traits. Since it is not possible to make a universal set of HRTF, research is being conducted in order to personalize the set of above mentioned functions, eg. [6]. It is possible to calculate HRTF for each person using numerical methods on the basis of mapping the shape of the real object. The research presented in this paper should give the answer to the question: what accuracy [...]

 Strona 1  Następna strona »