Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ WĄSICKI"

Wpływ dodatku krzemionki koloidalnej na przebieg żelowania plastizoli PCW

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wpływu dodatku 1÷5% wag. krzemionki koloidalnej na przebieg żelowania past z poli(chlorku winylu) w temp. 160÷200°C. Na podstawie wyników pomiarów wybranych właściwości mechanicznych ustalono, że krzemionka wprowadzona do plastizoli opóźnia żelowanie PCW, a po jego zżelowaniu staje się nieaktywnym napełniaczem powstających plastyfikatów. lastizolem lub, inaczej, past[...]

Mieszaniny poli(węglanu dianu) z poli(tereftalanem butylenu)

Czytaj za darmo! »

Badano mieszaniny, w których udział wagowy poli(tereftalanu etylenu) zmieniał się w zakresie 10÷50%. Ustalono, że w wyniku jednorazowego wytłaczania mieszanek granulatów polimerów za pomocą wytłaczarki jednoślimakowej otrzymuje się stopy, które można przetwarzać metodami stosowanymi dla tworzyw termoplastycznych. śród prac badawczych dotyczących mieszanin polimerów, prowadzonych w ciągu ost[...]

Poprawa właściwości kształtek wtryskowych z poli(tereftalanu etylenu) w wyniku zmieszania polimerów o różnych masach cząsteczkowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano właściwości kształtek wtryskowych wykonanych z mieszanin granulatów dwóch rodzajów poli(tereftalanu etylenu) (PET) różniących się masą cząsteczkową. Dokonano oceny wpływu PET o mniejszym stopniu kondensacji na właściwości przetworzonych mieszanin. Stwierdzono, że korzystny wpływ wywiera on na takie właściwości, jak: intensywność barwy, poziom jaskrawości, wydłużenie względne przy zer[...]

 Strona 1