Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Władysław Andrzej Piskorski"

Problematyka zapobiegania wezbraniom powodziowym na Wiśle


  Cykliczność zmian klimatycznych może powodować potęgowanie występowania niekorzystnych zmian pojawiających się w dorzeczu Wisły, notowanych w ostatnich latach. Górna Wisła i środkowy San zbierają wszystkie dopływy z Karpat. Opady, jak i roztopy, pojawiające się na północnych stokach Karpat, z chwilą gdy się nałożą przy zbiegu tych rzek, będą zawsze powodowały trudne do przewidzenia zjawiska na środkowej i dolnej Wiśle. Podejmowane dotychczas działania polegały głównie na budowie wałów przeciwpowodziowych i planowaniu kaskady Wisły. Jak niewystarczające okazały się te działania, udowadniają kolejne wielkie wezbrania. Wały przeciwpowodziowe o rozstawie 900 m międzywala nie mogą przejąć bezpiecznie fali powodziowej o wysokości ponad 6 m. Parcie wody na wały o nie najlepszej konstrukcji będzie powodowało ich przerwanie w najsłabszych miejscach lub przelanie fali przez koronę wałów. Wzmacnianie i podwyższanie wałów będzie zawsze działaniem doraźnym, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć maksymalnej wysokości fali powodziowej. Rozszerzenie międzywala - ze względu na obecne zagospodarowanie zawala - jest zabiegiem bardzo kosztownym i społecznie mało uzasadnionym. Innym niekorzystnym zjawiskiem, które należy uwzględnić w planach ochrony przeciwpowodziowej, jest możliwość powstawania zatorów lodowych. Najniebezpieczniejsze jest ruszenie lodów na górnych dopływach, przy jednoczesnym utrzymywaniu się pokrywy lodowej na środkowej i dolnej Wiśle. W wypadku powstawania zatorów lodowych skuteczne może okazać się wcześniejsze przygotowanie w rejonach potencjalnego wystąpienia zatorów kanałów ulgi. Zgodnie z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej o kompleksowym zapobieganiu skutkom powodzi nadszedł czas podjęcia zdecydowanych działań w tym zakresie, by w pełni wykorzystać dotacje unijne. W kompleksowym planie ochrony przeciwpowodziowej doliny Wisły powinny zostać uwzględnion[...]

 Strona 1