Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"A. Mulak"

ODZYSK METALI ZE ZUŻYTYCH KATALIZATORÓW UWODORNIANIA STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE PETROCHEMICZNYM

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd wyników badań nad odzyskiem metali ze zużytych katalizatorów uwodorniania stosowanych w procesach rafineryjnych. Uwagę skoncentrowano na procesach hydropirometalurgicznych i hydrometalurgicznych z uwzględnieniem bioługowania, ługowania elektrochemicznego oraz ługowania w mediach w stanie nadkrytycznym. W pro-cesach hydropirometalurgicznych etap ługowania poprzedzony jest pra[...]

 Strona 1