Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"J. Grabarczyk"

The method of the measurement of mean value of the electric charge of aerosol particles 0.3 - 10 μm

Czytaj za darmo! »

The most of aerosol particles grater than 60 nm, is electrically charged. The charge influences the efficiency of particle settlement on conducting objects and deposition in human air-ways. For evaluating the possible increase of the deposition of industrial aerosols in size range 0.3 - 10 um, the method of measuring the mean charge distribution was developed. This was based on comparison o[...]

Limitation of usage of the relaxation time of low-conducting materials for estimation of decay time of electrostatic charge

Czytaj za darmo! »

In the paper there was shown that the relaxation time constant of the electrostatic charge decay in the lined conducting and grounded vessel with inner conducting and grounded core (rod or wire) if not completely filled with a non-conducting electrified material (bulking or liquid) can be much longer (more than ten - fold) than the relaxation time constant of the same material alone. This fact should be taken under consideration in prevention ignition of explosive atmospheres by the electrostatic discharges. Streszczenie. W artykule wykazano, że stała czasu zaniku ładunku elektrostatycznego w wewnętrznie izolowanym uziemionym metalowym zbiorniku z umieszczonym wewnątrz uziemionym przewodzącym rdzeniem (prętem lub przewodem) i nie w pełni wypełnionym nieprzewodzącym naelektryzowanym m[...]

Measurement of electric charge transferred by brush discharge from electrified dielectric or conducting surface - differences and potential source of error

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of computation of electrostatic field distribution on the surface of the metallic ball electrode for measurements of electric charge transferred during provoked electrostatic brush discharges between electrode and electrified dielectric. The electrode consisted from the shielding ball of 30 mm diameter and insulated thin central electrode for charge collecting. It was proved that in the case of distance between electrode and dielectric less than 50 mm, discharge current can obey the central electrode. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozkładu natężenia pola elektrycznego na kulistej powierzchni ekranowanej sondy do pomiaru ładunku przenoszonego w czasie prowokowanego wyładowania snopiastego między powierzchnią naelektryzowanego dielektryka i sondą. Wykazano, że w przypadku małych odległości (poniżej 50 mm) między typową sondą o średnicy 30 mm i powierzchnią dielektryka, prąd wyładowania może omijać centralnie umieszczoną w sondzie elektrodę pomiarową. (Pomiar ładunku elektrycznego przenoszonego przez elektrostatyczne wyładowanie snopiaste z naelektryzowanej powierzchni dielektryka lub przewodnika - różnice i potencjalne źródło błędu). Keywords: electrostatic charge transfer, electrostatic brush discharge, electrified dielectric, electrostatic field distribution Słowa kluczowe: elektrostatyczne wyładowanie snopiaste, naelektryzowany dielektryk, rozkład natężenia pola elektrostatycznego, przenoszeni ładunku elektrostatycznego. Introduction Electrostatic discharges (ESD) create serious hazard of ignition of the explosive atmospheres. About eight to ten percent of all industrial explosions are caused by ESDs. Crucial point of explosion prevention is a comparison of the available discharge energy and the minimum ignition energy (MIE) of the explosive atmosphere. I[...]

Exposure to electric field from frequency range 0 - 1 Hz, analysis of human body penetration DOI:10.12915/pe.2014.12.51

Czytaj za darmo! »

Dependence of electrostatic and quasi-electrostatic field strength inside the tissues of human exposed to such field was derived from the current continuity law taking into consideration natural air ionization and influence ion concentration by the field strength. For plane model of airtissue boundary and electric field strength up to 1 MV/m, it was shown that field strength inside tissues does not exceed the peak value 1.1 V/m which is the inner limit for health effects in human body tissues by Directive 2013/35/EU, in frequency range 1 Hz - 3 kHz. The highest strength (up to 0.3 V/m) was found in dry skin. It cannot be excluded the excitation of sensory neurons in the skin at higher field strength or air ionization caused by appearing electric discharge or elevated level of ionizing radiation. Streszczenie. Wyprowadzono zależność natężenia pola elektrostatycznego i quasi-statycznego we wnętrzu tkanek ciała ludzkiego eksponowanego na takie pole, korzystając z zasady ciągłości prądu i uwzględniając naturalny poziom jonizacji powietrza oraz wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na stężenie jonów. Dla płaskiego modelu granicy między tkanką i powietrzem atmosferycznym i natężeniu pola nieprzekraczającym 1 MV/m, wykazano, że natężenie w tkankach nie przekracza wartości szczytowej 1,1 V/m, która ze względów ochrony zdrowia jest określona jako maksymalne natężenie pola w tkankach osoby eksponowanej, przez Dyrektywę 2013/35/EU, w paśmie 1 Hz - 3 kHz. Największe natężenie pola (do 0,3 V/m) stwierdzono w tkance skórnej. Nie można wykluczyć pobudzenie zakończeń nerwowych w tkance skórnej w przypadku wzrostu stężenia jonów w powietrzu (wzrost poziomu promieniowania jonizującego lub wyładowania elektryczne). Tytuł: Ekspozycja na pole elektryczne z pasma 0 - 1 Hz, analiza wnikania pola do wnętrza ciała człowieka Keywords: electrostatic field, penetration of living tissue, air admittance. Słowa kluczowe: pole elektrostatyczne, wnikanie pola elektrostatycz[...]

 Strona 1