Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Tomasz Konka"

Wentylacja i klimatyzacja sali koncertowej

Czytaj za darmo! »

Systemy rozdziału powietrza w pomieszczeniach o wyższych, niż przeciętne, wymaganiach technicznych stanowią zawsze ciekawe wyzwanie inżynierskie. Zapewnienie komfortu cieplnego w salach koncertowych jest naprawdę sztuką trudną z uwagi na ostre wymagania dotyczące niepożądanego hałasu, a właściwie potrzeby jego całkowitej eliminacji wewnątrz pomieszczenia. Każda sala koncertowa wymaga podjęc[...]

System odzyskiwania ciepła - pompy ciepła

Czytaj za darmo! »

w artykuLe pragniemy zwrócić uwagę na problem zmniejszenia zużycia energii w budynku w wyniku poprawy stopnia wykorzystania dostarczonego ciepła przez zastosowanie systemów do odzyskiwania ciepła ze wszystkich możliwych instalacji i urządzeń obsługujących budynek. Czyli, de facto, artykuł powinien być zatytułowany "Systemy poszanowania ciepła dostarczonego do budynku", ale "odzyskiwanie" le[...]

Systemy odzyskiwania ciepła

Czytaj za darmo! »

POTRZEBA poszanowania paliw i energii doprowadzanych i zużywanych w budynku, przy wysokich ich kosztach, staje się głównym wyznacznikiem wyboru systemu i urządzeń zapewniających komfort w pomieszczeniach każdego budynku. W niniejszym artykule zostanie przeprowadzona analiza sposobu doboru pomp ciepła woda-powietrze w układzie pętli wodnej oraz różnych sposobów zagospodarowania zysków ciepła. Podstawą analizy jest bilans ciepła pomieszczeń i całego budynku. (1) Zyski i straty ciepła w pomieszczeniach Wyznaczenie maksymalnych zysków ciepła w lecie i maksymalnych strat ciepła w zimie umożliwi określenie zapotrzebowania na moc chłodniczą w lecie i maksymalną moc cieplną w zimie. W jednym i w drugim przypadku musimy określić strumienie ciepła wymieniane pomiędzy budynkiem a otoc[...]

 Strona 1