Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Damian BAMBYNEK"

Badanie możliwości ekranowania pola elektromagnetycznego przez wybrane kompozyty polimerowe DOI:10.15199/48.2017.01.29

Czytaj za darmo! »

W poniższym tekście przedstawiono wstępne wyniki badań nad możliwością ekranowania pola elektromagnetycznego kompozytami polimerowo-metalowymi. Zakres badań objął przygotowanie niezbędnych próbek i narzędzi do ich wytworzenia. Przeprowadzono pomiary rezystywności oraz przenikalności magnetycznej kompozytu. Wyniki wskazują, na możliwość zastosowania do ekranowania pól i fal o średnich i wysokich częstotliwościach. Abstract. The following text presents the preliminary results of research on the possibility of shielding the electromagnetic field of polymer-metal composites. The scope of the research took preparing the samples and tools necessary to produce them. Resistivity and magnetic permeability were measured. (Examination of the possibilities to shield the electromagnetic field by selected polymer composites). Słowa kluczowe: ekranowanie elektromagnetyczne, kompozyty, EMC, polimer. Keywords: EM shielding, composites, EMC, polymer. Wstęp Niezwykle silny rozwój świata elektroniki i elektryczności wywiera nieustanny nacisk na projektantów i producentów sprzętów wszelkiego rodzaju, by ich urządzenia spełniały normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Wszechobecność pola elektromagnetycznego o szerokim spektrum częstotliwości powoduje coraz większe narażenie urządzeń oraz ludzi na czynnik elektromagnetyczny. Konieczne jest stosowanie materiałów skutecznie filtrujących lub ekranujących pola i fale elektromagnetyczne, a jednocześnie mających pożądane właściwości mechaniczne (takie jak odpowiednia wytrzymałość mechaniczna, twardość, elastyczność) i charakteryzujących się niewielką masą. Do najczęściej wykorzystywanych materiałów ekranujących należą blachy i siatki z metali przewodzących. W związku z pojawieniem się nowych technologii w wytwórstwie materiałów pojawiają się różne połączenia materiałów metalowych z tworzywami sztucznymi. Dzięki takim połączeniom uzyskuje się elastyczne i lekkie materiały ekranujące pola i fale el[...]

Wpływ składu kompozytu żelazo-polimer na właściwości ekranujące fale elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości DOI:10.15199/48.2017.12.14

Czytaj za darmo! »

Powszechność promieniowania elektromagnetycznego rodzi problemy z jego nadmiarem tam, gdzie jest to niepożądane. Zachodzi to przede wszystkim w dwóch przypadkach: niechcianego wpływu na różne urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz niekorzystnego wpływu na organizmy biologiczne. Pierwszy przypadek związany jest z kompatybilnością elektromagnetyczną urządzeń i ich podatnością na zakłócenia elektromagnetyczne. Z kolei niekontrolowany wpływ pól i fal elektromagnetycznych na organizmy żywe odczuwany jest w różny sposób - od złego samopoczucia przez ból głowy po poważne zaburzenia funkcjonowania poszczególnych organów. Dlatego istotnym aspektem współczesnej techniki jest unikanie nadmiernego wytwarzania promieniowania oraz jego eliminacja lub unikanie [1, 2]. Obecny poziom rozwoju cywilizacji skazuje ludzi i inne organizmy biologiczne na pola i fale elektromagnetyczne w szerokim zakresie częstotliwości. W ostatnich latach powstało mnóstwo źródeł pól i fal o częstotliwościach gigahercowych. Należą do nich chociażby sieci komórkowe GSM, LTE, bezprzewodowe sieci lokalne 2,4 GHz i 5 GHz oraz wiele innych systemów opartych na bezprzewodowej komunikacji. Co prawda, jednostkowo urządzenia te emitują małą ilość promieniowania elektromagnetycznego, lecz przy sporym zagęszczeniu urządzeń natężenie tego pola znacznie wzrasta. Jednym ze sposobów ograniczenia wpływu istniejącego promieniowania na urządzenia oraz organizmy jest stosowanie odpowiednich ekranów oraz obudów. W tym celu stosuje się przewodzące osłony, ale także poszukuje się nowych materiałów, które byłyby tańsze i lżejsze niż tradycyjnie stosowane metale i ich stopy. Uwagę badaczy przyciągają przede wszystkim różnego rodzaju kompozyty z domieszkami przewodzącymi. Przykładowo, Kim et al. [3] prowadzili badania nad kompozytami poliestrowymi domieszkowanymi polimerami przewodzącymi (polipirol) przy częstotliwościach do 1,5 GHz. Zgodnie z oczekiwaniem, właściwości ekranujące [...]

 Strona 1