Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH OBRĘBSKI"

Sprzęt i oprogramowanie do obrazowania czynności mózgu techniką rezonansu magnetycznego

Czytaj za darmo! »

Słowo kluczowe MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging) występuje w 58 179 publikacjach z dziedziny nauk medycznych, wydanych w latach 1998-2003 (według wyszukiwarki MEDLINE/PubMed, U.S. National Library of Medicine). Liczba ta świadczy zarówno o skali zainteresowania problematyką, jak i o różnorodności zastosowań medycznych tej techniki. Wykorzystanie jądrowego rezonansu magnetycznego w medyc[...]

Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej "Biomedyczni" System zdalnego monitoringu EKG

Czytaj za darmo! »

Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej "Biomedyczni" istnieje od 15 grudnia 2005 roku. Założone zostało przez aktywnych studentów współpracujących z pracownikami Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej przy Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Pomysłodawcą i opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Ewa Piątkowska- -Janko. O nas Celem pracy Koła jest praktyczne wykor[...]

Laboratorium hiperpolaryzowanych środków cieniujących NMR. Tomografia MR hiperpolaryzowanych środków cieniujących DOI:10.15199/13.2015.7.1


  Laboratorium hiperpolaryzowanych środków cieniujących do zastosowań w obrazowaniu z wykorzystaniem techniki rezonansu magnetycznego Od roku 1991 w Instytucie Radioelektroniki (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - EiTI) funkcjonuje Laboratorium Rezonansu Magnetycznego, które wchodzi w skład Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej. W latach 1992-1995, oraz 1995-1999 realizowany był tu program TEMPUS ukierunkowany na wprowadzanie do programu studiów tematyki związanej z techniką obrazowania z wykorzystaniem zjawiska rezonansu magnetycznego MR (ang. Magnetic Resonance). Wyposażano laboratorium i prowadzono szereg prac naukowo - badawczych związanych z rozwojem tej techniki obrazowej (granty odpowiednich instytucji zajmujących się nauką: Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, prace badawcze w ramach działalności statutowej jak i Uczelnianych Projektów Badawczych czy grantów dziekańskich Wydziału EiTI, dotacja statutowa inwestycyjna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2008). Dzięki środkom przyznanym w roku 2009 przez Fundusz Nauki i Technologii Polskiej Laboratorium zostało wyposażone w niskopolowy tomograf MRI 0,23 T (rys. 1). Udział zespołu w projekcie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w latach 2010-2015, pozwolił na rozbudowę laboratorium i uzyskanie możliwości prowadzenia unikalnych prac o charakterze innowacyjnym w dziedzinie hiperpolaryzowanych znaczników rezonansu magnetycznego. Zgodnie z założeniami CePT laboratorium jest platformą współpracy dla konsorcjantów jak i dla jednostek zewnętrznych. W efekcie opisanych działań, zbudowane zostało laboratorium umożliwiające prowadzenie prac z zakresu zaawansowanych technik radiowych, metod detekcji sygnałów rezonansu magnetycznego (MR) czy konstruowania układów nadawczo-odbiorczych NMR (ang. Nuclear Magnetic Resonance) czy też nowych algorytmów rekonstrukcji i przetwarzania obrazów. Labo[...]

 Strona 1