Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Sobota"

Wykorzystanie standardu IEC 61850 w sieciach rozdzielczych – doświadczenia Siemens DOI:10.15199/74.2017.12.4


  Standard IEC 61850 istnieje w polskiej energetyce zawodowej już od dawna, szczególnie w zakresie komunikacji w ramach szyny stacyjnej. Coraz częściej w obiektach energetycznych wykorzystywane są również wiadomości GOOSE w: komunikacji międzypolowej, automatyce, sterowaniu oraz komunikacji z systemem SSiN. Do niedawna standard IEC 61850 nie był obecny w sieciach rozdzielczych i przemysłowych średniego napięcia. Nieobecność ta była częściowo spowodowana obawą przed nowymi pozornie skomplikowanymi rozwiązaniami oraz stosunkowo wysokimi cenami urządzeń wspierających ten standard. Obecnie ten trend ulega zmianie - rozwiązania stają się coraz popularniejsze, potwierdzają swoją elastyczność i niezawodność, a ich ceny się obniżają. Urządzenia czołowych producentów zabezpieczeń są w większości standardowo wyposażone w ten rodzaj komunikacji. Ponadto stale rosną doświadczenia biur projektowych, firm realizujących rozruchy we wdrażaniu standardu IEC 61850 na obiektach energetycznych. Dlatego też obserwuje się coraz większe zainteresowanie implementacją standardu IEC 61850 w układach zabezpieczeń sieci rozdzielczych i przemysłowych - zarówno w zakresie komunikacji z SSiN, jak i implementacji komunikacji miedzypolowej, ruchowych i awaryjnych sterowań oraz automatyki zabezpieczeniowej. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza teraz, gdy mamy coraz większe nasycenie sieci SN źródłami rozproszonymi. Siemens nieustannie zbiera doświadczenia z wdrożeń omawianych rozwiązań, również w zakresie ich implementacji w sieciach średniego napięcia. W artykule omówiono przykładową implementację standardu IEC 61850 w jednej z rozdzielni sieciowych 20 kV. Implementacja ta obejmowała m.in. realizację automatyki LRW, SZR oraz zabezpieczenia szyn za pomocą komunikatów GOOSE przesyłanych redundantną szyną stacyjną. Przytoczony przykład jest trzecią z rzędu realizacją tego typu. Artykuł nawiązuje do poprzednich publikacji związanych z omawianą tematyką [2, 3]. O[...]

 Strona 1