Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR TRYBUŁA"

Biomedyczne urządzenie do detekcji pojedynczych fotonów

Czytaj za darmo! »

Nieinwazyjne pomiary zmian ukrwienia techniką optyczną stanowią istotny element diagnostyki medycznej, zwłaszcza w badaniach funkcjonalnych organizmu i jego poszczególnych narządów [1, 2, 3]. Techniki optyczne zapewniają nieszkodliwy dla pacjenta pomiar rozkładu parametrów optycznych związanych z występowaniem pewnych chromoforów, mających istotne znaczenie dla funkcjonowania organizmu. Szc[...]

Wielokanałowe urządzenie do pomiaru zmian ukrwienia tkanek

Czytaj za darmo! »

Dyfuzyjna tomografia optyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin obrazowania medycznego, zwłaszcza w badaniach funkcjonalnych organizmu i jego poszczególnych narządów [1, 2, 3]. Zastosowanie światła z zakresu widzialnego i bliskiej podczerwieni umożliwia nieszkodliwy dla pacjenta pomiar rozkładu parametrów optycznych, związanych z występowaniem substancji mających istotne zn[...]

System do pomiaru czasu przelotu fotonów przez tkankę

Czytaj za darmo! »

Pomiary parametrów optycznych tkanek stanowią istotne zagadnienie w nieinwazyjnej tomografii optycznej, stosowanej zwłaszcza w badaniach funkcjonalnych organizmu i jego poszczególnych narządów [1, 2, 3]. Jedną z metod wyznaczania parametrów optycznych ośrodka jest metoda czasowo-rozdzielcza, w której mierzona jest odpowiedź obiektu na pobudzenie krótkim impulsem światła. Celem pracy było za[...]

Porównanie układów pomiaru prądu fotodiody w dyfuzyjnej tomografii optycznej


  Dyfuzyjna tomografia optyczna jest obecnie szybko rozwijającą się dziedziną obrazowania medycznego, zwłaszcza w zakresie badań funkcjonalnych organizmu i jego poszczególnych narządów [1-3]. Zastosowanie światła z zakresu widzialnego (zazwyczaj czerwonego) i bliskiej podczerwieni umożliwia bezpieczny dla pacjenta pomiar parametrów optycznych, związanych z występowaniem chromoforów mających istotne znaczenie dla funkcjonowania organizmu - na przykład hemoglobiny utlenowionej i zredukowanej. Głównym problemem w dyfuzyjnej tomografii optycznej jest uzyskanie odpowiednio wysokiego stosunku sygnał-szum dla niskiego poziomu natężenia światła odbieranego przez fotodetektor. Jednym ze sposobów jest zastosowanie układów zliczających pojedyncze fotony, w których detektorami światła są fotopowielacze [4]. Innym możliwym rozwiązaniem jest zastosowanie fotodiod typu p-i-n lub lawinowych [5]. W przypadku fotodiod typu p-i-n i pracy źródeł światła w trybie fali ciągłej konieczne jest zbudowanie odpowiedniego układu odbioru sygnału prądowego. W pracy przeprowadzono analizę szumową dwóch układów odbioru sygnału z fotodiody - wzmacniacza trans-impedancyjnego (zwanego też przetwornikiem prąd-napięcie) i integratora kluczowanego, a także porównano ich stosunek sygnał-szum. Wnioski z analizy posłużyły do konstrukcji wielokanałowego systemu do badania ukrwienia tkanek metodą optyczną [6]. Analiza szumowa układów do pomiaru światła z przetwornikiem prąd-napięcie Ogólny schemat układu przetwornika prąd-napięcie (wzmacniacza transimpedancyjnego) dołączonego do fotodiody przedstawiono na rys. 1. Przetwornik zawiera fotodiodę podłączoną do wzmacniacza operacyjnego, pracującego w układzie trans-impedancyjnym. W pętli sprzężenia zwrotnego umieszczona jest rezystancja Rf i dołączona do niej równolegle pojemność Cf . Zakładając, że wzmacniacz operacyjny jest idealny, można zapisać równanie na transformatę Laplace’a napięcia wyjściowego uwy(s) w [...]

 Strona 1