Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA GIERYŃ"

Realizacja strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju przez polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo energetyczne współczesnych jak również przyszłych pokoleń oraz ochrona środowiska w skali globalnej i lokalnej, to dwa z trzech strategicznych celów, jakie stawia sobie Unia Europejska1) w obszarze polityki energetycznej. Przystąpienie Polski do Wspólnoty wiąże się z koniecznością dostosowania się do jej postanowień oraz wdrożenia dyrektyw umożliwiających realizację tych prio[...]

 Strona 1