Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAREK PARFIENIUK"

A dedicated high-level language for implementing nonrecursive filter banks and transforms


  Even though nonrecursive filter banks and transforms are widely used in digital signal processing (DSP) [1-3], not many tools exist that are aimed at implementing such systems. Obviously, general-purpose programming languages, code generators, development environments can be employed, but they do not take into account that these algorithms have peculiar properties, and thus facilitations like convenient syntax or predefined code library could be provided. The only two exceptions known to the author are Matlab/ Simulink and SPL/SPIRAL [4, 5], which however have some shortcomings. The main problems are that they do not allow for describing transforms efficiently and compactly, a user can feel overwhelmed by numerous options, and Java code generation is neglected. Moreover, being mature, general, and proprietary, they cannot be significantly adapted to meet the needs of filter bank developers. In this paper, the tools are presented that we have developed in order to facilitate implementing transforms and filter banks by making it possible:  to describe a system clearly, compactly, and quickly in a way independent of implementation,  to convert such descriptions into quite efficient implementation code, i.e. code without excessive both data movements and subroutine calls, and with loops unrolled and partial results computed in advance,  to have generated code accessible, customizable and easy to incorporate into different applications: it should not depend on nonstandard libraries and should use descriptive identifiers,  to easily change data types (fixed- vs. floating point numbers) and access methods to data (pointers vs. one- and twodimensional arrays) of input, output, and coefficient vectors,  to generate Java code, not only C/C++ code. 56 Elektronika 11/2010 These goals have been achieved by introducing an innovative, domain-specific Transform Description Language (TDL), whose syntax tightly links code to the sig[...]

Podpasmowe algorytmy filtracji adaptacyjnej w spaczonym, modulowanym kosinusowo banku filtrów

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach, ze względu na szybszą zbieżność i relatywnie niższą złożoność, podpasmowe filtry adaptacyjne są bardziej preferowane niż pełnopasmowe w eliminacji echa akustycznego. Choć większość takich rozwiązań opiera się na bankach (zespołach) filtrów modulowanych DFT, w których sygnały podpasmowe są zespolone [1, 2], można sądzić, że zastosowanie banków filtrów z rzeczywistymi próbk[...]

Wykorzystanie arytmetyki hiperzespolonej do realizacji ośmiokanałowych, nadpróbkowanych, paraunitarnych banków filtrów o liniowych odpowiedziach fazowych

Czytaj za darmo! »

Krytycznie próbkowane (zwane też maksymalnie decymowanymi) banki (zespoły) filtrów [1, 2] dostarczają podpasmowych reprezentacji sygnałów, które są pozbawione nadmiarowości informacyjnej. Liczba próbek w dziedzinie czasu równa się liczbie współczynników w dziedzinie transformaty, co jest korzystne obliczeniowo, ułatwia kompresję i upraszcza analizę algorytmów. Ostatnio jednak, po latach rozw[...]

Drabinkowa struktura układu mnożenia kwaternionów: analiza i redukcja zakresu dynamicznego


  Arytmetyka kwaternionów, czterowymiarowych liczb hiperzespolonych, znalazła ostatnio szereg zastosowań w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów [1-10]. W szczególności stanowi ona podstawę nowych transformacji, w których elementarną operacją jest iloczyn kwaternionów, z których jeden jest ustalonym współczynnikiem o wartości bezwzględnej równej jedności. Ponieważ implementacja fundamentalnego działania wpływa na dokładność wyników i wydajność schematów obliczeniowych, które się na nim opierają, celowe jest poszukiwanie nowych ulepszonych algorytmów mnożenia zmiennej hiperzespolonej przez zadany kwaternion jednostkowy. W pracy [11] można znaleźć przegląd znanych algorytmów do obliczania iloczynu kwaternionów, przy czym dużą uwagę zwrócono tam na rozwiązania ukierunkowane na implementa[...]

 Strona 1