Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ KORBIEL"

Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zjawiska Barkhausena

Czytaj za darmo! »

Eksperymentalne wyznaczanie pola odkształceń oraz znajomość stanu naprężeń mają w technice bardzo duże znaczenie diagnostyczne. Naprężenia jako pojęcie abstrakcyjne opisują szereg zjawisk fizycznych związanych ze spójnością materiału. Opisują one między innymi możliwości przenoszenia obciążeń zewnętrznych przez elementy konstrukcyjne. Ocena zdolności przekazywania tych obciążeń umożliwia rac[...]

Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zjawiska Barkhausena

Czytaj za darmo! »

W części sprzętowej został wyeliminowany cały tor analizujący i przeniesiony do części programowej. Ma to na celu poszerzenie możliwości pomiarowych. Realizacja procedur pomiarowych została zaimplementowana w przyrząd wirtualny. Głowica pomiarowa razem z układem przemagnesowującym współpracuje z kartą pomiarową oraz odpowiednią aplikacją. Jako platformę aplikacyjną zastosowano pakiet LabView[...]

Eksploatacyjne uwarunkowania budowy systemów monitorujących DOI:10.15199/148.2016.10.1


  W rozwoju diagnostyki technicznej jako dziedziny nauki można wyróżnić trzy główne kierunki: rozwój układów sensorycznych, rozwój metod przetwarzania i analizy danych oraz rozwój warstwy sprzętowej. Układy diagnostyczne ewoluowały od prostych urządzeń wskaźnikowych do rozbudowanych systemów monitorujących. Dynamiczny rozwój mikroelektroniki, spadek cen specjalistycznych komponentów oraz dostępność zaawansowanych metod numerycznych skutkuje coraz większą opłacalnością projektowania i użytkowania systemów monitorujących maszyny i urządzenia. W artykule przedstawiono wnioski dotyczące projektowania oraz użytkowania systemów monitorujących, w szczególności opracowanych i wdrożonych przez autora. Słowa kluczowe: systemy monitorujące, stan maszyny, diagnostyka techniczna.Doskonalenie systemów inżynierskich głównie polega na dokładnej identyfikacji potrzeb człowieka. Zaspokajanie tych potrzeb jest podstawową siłą napędową rozwoju cywilizacyjnego. Jednym z najważniejszych wymagań stawianych systemom technicznym jest ich bezpieczeństwo i niezawodność. Niezawodność (reliability) to cecha obiektu mówiąca o tym, czy pracuje on poprawnie (spełnia wszystkie powierzone mu funkcje i czynności) przez określony czas i we wskazanych warunkach eksploatacji (w danym zespole czynników wymuszających) [1]. Pojęcie poprawnej pracy jest bardziej złożone, ponieważ wymaga określenia szczegółowych celów. Poprawna praca może być powiązana z wysoką pewnością działania, np. w systemach lotniczych lub wysoką sprawnością, z którą mamy do czynienia m.in. w sprzęcie AGD. Aby określić poziom poprawnej pracy, czyli stan techniczny urządzenia, stosowane są systemy diagnostyki technicznej. Diagnostyka techniczna zajmuje się oceną stanu technicznego maszyny lub urządzenia technicznego przez badanie właściwości procesów roboczych towarzyszących pracy maszyny, a także dzięki badaniom właściwości wytworów maszyny. Diagnostyka obejmuje wiele działań, a w szczególności [...]

 Strona 1