Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ JAROCH"

Opłacalność stosowania pomp ciepła do pokrycia zapotrzebowania ciepła budynków

Czytaj za darmo! »

Ciągle eksploatowane złoża paliw stałych, ciekłych i gazowych spalane w konwencjonalnych źródłach ciepła mają ograniczone zasoby i w dłuższej perspektywie nie będą w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych świata. Spalanie paliw wpływa na degradację środowiska naturalnego, spowodowaną przez emisję tlenków siarki i azotu, pyłów i CO2. Nie bez znaczenia pozostają też ciągle rosnące ich ceny. Dlatego też od wielu lat obserwuje się zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii. Coraz szerzej wykorzystuje się energię słoneczną, wiatr, cieki wodne, wody powierzchniowe i gruntowe, biomasę, źródła geotermalne, a także na szeroką skalę stosuje się odzysk energii. Celem artykułu jest ocena możliwości i opłacalności zastosowania pompy ciepła do pokrycia zapotrzebowania ciepła na cele[...]

 Strona 1