Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Władysław Jankowski"

Bezpieczeństwo i stan techniczny budowli piętrzących w Polsce

Czytaj za darmo! »

Edmund Sieinski, zastępca dyrektora IMGW ds. inżynierii i gospodarki wodnej, przywitał zaproszonych gości i przedstawił cel oraz temat zorganizowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zebrania - realizację ustawowych zapisów dotyczących ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących pod względem możliwości i skuteczności ich realizacji. Na spotkanie zaproszono [...]

75 Posiedzenie Komitetu Wykonawczego ICOLD

Czytaj za darmo! »

W Sankt Petersburgu (Rosja) odbyło się 75 Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD), w którym udział wzięli również przedstawiciele Polskiego Komitetu Wielkich Zapór. W posiedzeniu uczestniczyło 68 krajów członkowskich. Przewodniczył prezydent ICOLD - L. Berga (Hiszpania). Przyjęto nowe kraje członkowskie: Mali, Filipiny, Etiopię, co zwiększyło licz[...]

Światowe zasoby wodne.Zasadność budowy zapór i zbiorników wodnych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach w społecznościach lokalnych pojawiły się w wielu krajach obawy wobec skutków budowy zapór. Wyrażane są one zarówno co do bezpośrednich zagrożeń w wypadku ewentualnej awarii czy katastrofy, jak również w stosunku do zmian środowiskowych związanych z budową zbiornika retencyjnego. W przygotowanym przez autora cyklu artykułów podjęto próbę przedstawienia problematyki budo[...]

80-lecie Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD)

Czytaj za darmo! »

W tym roku mija 80 lat istnienia i działalności Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór. Międzynarodowa Komisja Wielkich Zapór - ICOLD (International Commission on Large Dams) powstała 6 lipca 1928 r. w Paryżu z inicjatywy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rumunii i Szwajcarii w czasie Kongresu Międzynarodowego Związku Producentów i Dystrybutorów En[...]

76 Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD)

Czytaj za darmo! »

Sofia, 2-6 czerwca 2008 r.Spotkanie odbyło się w Sofii w centrum konferencyjnym. Wzięło w nim udział 636 delegatów reprezentujących 54 komitety krajowe z całego świata. W ramach spotkania odbyły się następujące wydarzenia: - Międzynarodowe Sympozjum - "Problemy związane z eksploatacją zapór" - Wycieczka techniczna na zaporę Tsankov Kamak - Roczne spotkanie komitetów kra[...]

 Strona 1  Następna strona »