Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"EWA PIĄTKOWSKA-JANKO"

Wspomaganie analizy uśrednionych sygnałów elektrokardiograficznych z wykorzystaniem klasyfikacji transdukcyjnej

Czytaj za darmo! »

Klasyfikacja transdukcyjna polega na nowym, realistycznym ujęciu problemu: zbiór danych najczęściej składa się z pewnego podzbioru obiektów z etykietami klasy nadanymi przez ekspertów oraz znacznie większego podzbioru obiektów bez nadanej etykiety. Proces uczenia klasyfikatora transdukcyjnego jest dwuetapowy: - wyznaczenie funkcji dyskryminacyjnej dla danych etykietowanych, - wykorzystanie wiedzy o morfologii grupowania danych bez etykiety. W tym etapie bada się sekwencje hipotez o przynależności danych bez etykiety i przypisuje się takie etykiety, które prowadzą do poprawy pewnego kryterium jakości. Proces ten jest bardzo trudnym zadaniem numerycznym. Duże zainteresowanie uczeniem transdukcyjnym wynika z faktu, iż otrzymane tą metodą wyniki są znacznie lepsze od stosowanych [...]

Sprzęt i oprogramowanie do obrazowania czynności mózgu techniką rezonansu magnetycznego

Czytaj za darmo! »

Słowo kluczowe MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging) występuje w 58 179 publikacjach z dziedziny nauk medycznych, wydanych w latach 1998-2003 (według wyszukiwarki MEDLINE/PubMed, U.S. National Library of Medicine). Liczba ta świadczy zarówno o skali zainteresowania problematyką, jak i o różnorodności zastosowań medycznych tej techniki. Wykorzystanie jądrowego rezonansu magnetycznego w medyc[...]

Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej "Biomedyczni" System zdalnego monitoringu EKG

Czytaj za darmo! »

Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej "Biomedyczni" istnieje od 15 grudnia 2005 roku. Założone zostało przez aktywnych studentów współpracujących z pracownikami Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej przy Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Pomysłodawcą i opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Ewa Piątkowska- -Janko. O nas Celem pracy Koła jest praktyczne wykor[...]

Laboratorium hiperpolaryzowanych środków cieniujących NMR. Tomografia MR hiperpolaryzowanych środków cieniujących DOI:10.15199/13.2015.7.1


  Laboratorium hiperpolaryzowanych środków cieniujących do zastosowań w obrazowaniu z wykorzystaniem techniki rezonansu magnetycznego Od roku 1991 w Instytucie Radioelektroniki (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - EiTI) funkcjonuje Laboratorium Rezonansu Magnetycznego, które wchodzi w skład Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej. W latach 1992-1995, oraz 1995-1999 realizowany był tu program TEMPUS ukierunkowany na wprowadzanie do programu studiów tematyki związanej z techniką obrazowania z wykorzystaniem zjawiska rezonansu magnetycznego MR (ang. Magnetic Resonance). Wyposażano laboratorium i prowadzono szereg prac naukowo - badawczych związanych z rozwojem tej techniki obrazowej (granty odpowiednich instytucji zajmujących się nauką: Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, prace badawcze w ramach działalności statutowej jak i Uczelnianych Projektów Badawczych czy grantów dziekańskich Wydziału EiTI, dotacja statutowa inwestycyjna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2008). Dzięki środkom przyznanym w roku 2009 przez Fundusz Nauki i Technologii Polskiej Laboratorium zostało wyposażone w niskopolowy tomograf MRI 0,23 T (rys. 1). Udział zespołu w projekcie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w latach 2010-2015, pozwolił na rozbudowę laboratorium i uzyskanie możliwości prowadzenia unikalnych prac o charakterze innowacyjnym w dziedzinie hiperpolaryzowanych znaczników rezonansu magnetycznego. Zgodnie z założeniami CePT laboratorium jest platformą współpracy dla konsorcjantów jak i dla jednostek zewnętrznych. W efekcie opisanych działań, zbudowane zostało laboratorium umożliwiające prowadzenie prac z zakresu zaawansowanych technik radiowych, metod detekcji sygnałów rezonansu magnetycznego (MR) czy konstruowania układów nadawczo-odbiorczych NMR (ang. Nuclear Magnetic Resonance) czy też nowych algorytmów rekonstrukcji i przetwarzania obrazów. Labo[...]

Comparison of purely scattering finite difference method for the two-dimensional TM wave with the analytical solution DOI:10.15199/13.2018.12.18


  In many technical issues there is a need to determine the scattering of electromagnetic waves on objects with dimensions comparable to the wavelength of the incident. For scattering objects with complex shapes, there are no analytical methods for calculating the scattered wave. The only possibility to obtain information about the scattered wave is a numerical simulation [1-3]. There are many numerical techniques to solve Maxwell’s equations: finite element method [1,2,4,5], the method of transmission lines [1,3,6,7], time-domain electric field integral equation method [8], asymptotic and hybrid methods [9]. One method of numerical calculation of electromagnetic field is the method of the finite-difference time-domain (FDTD) [1,10,11]. The system of partial differential equations of Maxwell is converted into a system of differential equations which is solved by carrying out calculations in the time domain taking into account the initial and boundary conditions. One of the problems in the calculation of scattering of electromagnetic waves is a need to reduce the volume, in which a simulation is conducted. Information about the angular distribution of scattered wave in the far field is obtained by a suitable transformation of calculated near fields to the far field. One of the significant factors is the total scattering cross section. This paper proposes a method for determining the total cross-section of active scatter without transformation from the near field to the far field, by using a purely scattering method of finite difference time domain. Purely scattering finite difference in time domain method for the case of two-dimensional TM wave Maxwell’s equations for the case of two-dimensional and wave TM take the form [2] y = E t  Hx z     - , (1) x = E t H  y z     , (2) y H x H = t  Ez y x   -     , (3) where Hx, Hy - components of the magnetic field, Ez - the o[...]

 Strona 1