Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Roman Domański"

Badanie rezystancji uziemienia - metoda techniczna i udarowa DOI:


  Uziemienie jest niezbędnym elementem każdej instalacji elektrycznej, niezależnie od wartości napięcia znamionowego. Bezpieczeństwo ludzi przy eksploatacji urządzeń zasilanych energią elektryczną jest uzależnione głównie od sprawnej instalacji uziemiającej. Równie ważna jest prawidłowa praca urządzeń elektrycznych, co nie byłoby możliwe bez sprawnego układu uziemiającego. Kolejną rolą uziemień jest eliminacja lub znaczne ograniczenie skutków wyładowań atmosferycznych. Uziemienia zatem mogą być różnie nazywane: w zależności od przeznaczenia, ochronne, funkcjonale (robocze), odgromowe lub pomocnicze. W trakcie wystąpienia niepożądanego zjawiska (zwarcie lub wyładowanie atmosferyczne) przez uziemienie popłynie prąd, którego kształt zależy od tego, co spowodowało powstanie tego prądu. Inne zjawiska zachodzą w instalacji, kiedy płynie przez nią prąd zwarciowy o częstotliwości 50 Hz, 60 Hz, inne dla wyższych częstotliwości, a zupełnie inne - kiedy jest to krótkotrwały impuls o bardzo wysokiej częstotliwości (wyładowanie atmosferyczne). Sprawdzenie uziemienia, zmierzenie rezystancji (lub impedancji) ma na celu określenie, czy otrzymana w wyniku wartość pozwoli skutecznie odprowadzić prąd uszkodzeniowy. Skuteczność oznacza, że wartość rezystancji uziemienia jest mniejsza lub równa maksymalnej wartości, dopuszczonej dla konkretnego przypadku, rodzaju uziemienia. Badanie powinno być zatem przeprowadzone w taki sposób, aby mogło odwzorować warunki, których spodziewamy się w trakcie powstania takich niepożądanych sytuacji. Metoda techniczna a udarowa Wiele osób chce rozpatrywać to zagadnienie w kategorii zalet i wad lub subiektywnej łatwości wykorzystania danej metody. Powinniś[...]

Nowa era w miernikach małych rezystancji - mikroomomierz Sonel MMR-650 DOI:


  Jeszcze kilkanaście lat temu do pomiarów małych rezystancji, szczególnie w obiektach o charakterze indukcyjnym, powszechnie wykorzystywano mierniki analogowe, tzw. mostki Thomsona. Wykonywanie nimi badań było kłopotliwe i niestety bardzo energo- i czasochłonne. Pojawienie się mierników elektronicznych, sterowanych mikroprocesorowo z wyświetlaniem cyfrowym rozwiązało kilka, związanych z tym zagadnieniem problemów i wydawać się mogło, że jest mało prawdopodobne powstanie kolejnych przełomowych rozwiązań. Jednak rozwój technologii, głównie tych stosowanych przy budowie silników i transformatorów, postawił przed pomiarowcami wiele nowych problemów technicznych - do tej pory niespotykanych. Wymaga[...]

 Strona 1