Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Jankowskam"

Badanie odporności korozyjnej płyt dodatnich modyfikowanych poprodukcyjną masą odpadową do zastosowania w rozruchowych akumulatorach ołowiowych DOI:10.15199/40.2016.11.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań elektrycznych i odporności korozyjnej ogniw ołowiowych z płytami dodatnimi wytworzonymi z wykorzystaniem odpadowego materiału elektrodowego jako domieszki do masy aktywnej. Do badań użyto nośniki mas aktywnych wykonane metodą ciętociągnioną, ze stopów PbCaSn, na które ręcznie naniesiono pastę dodatnią z różną zawartością masy odpadowej. Przeprowadzone badania pozwoliły zaobserwować różnice w zachowania ogniw w zależności od ilości wprowadzonego materiału odpadowego. Badania elektryczne wykazały, że płyty zawierające 5 i 10% dodatku odpadowej masy aktywnej wykazują pojemności wyższe niż płyty o standardowym składzie. Badania odporności korozyjnej wytworzonych płyt dodatnich z dodatkiem masy odpadowej nie wykazały śladów korozji. Słowa kluczowe: akumulator ołowiowy, kolektor prądowy, odporność korozyjna 1. Wprowadzenie Podstawowym elementem budowy pojedynczego ogniwa jest zestaw ułożonych na przemian dodatnich i ujemnych płyt rozdzielonych separatorem i zanurzonych w elektrolicie rozcieńczonym kwasie siarkowym. Każda płyta dodatnia jak i ujemna składa się z kolektora prądowego (tzw. kratki), stanowiącego szkielet konstrukcyjny wypełniony aktywnym materiałem, którym jest PbO2 na płycie dodatniej i gąbczasty ołowiu w płycie ujemnej [3, 5, 17]. Kierunki badań nad poprawą właściwości akumulatorów ołowiowych koncentrują się na dodatkach węglowych do mas aktywnych oraz na badaniach w celu optymalizacji struktury i wielkości ziaren tlenków ołowiu [1, 8, 15, 16, 18, 20, 22, 23]. Obecnie prowadzone prace zmierzają do zwiększenia trwałości elektrod, poprawie odporności korozyjnej nośników mas czynnych, oraz podwyższeniu wydajności elektrycznej dla zastosowań w pojazdach z systemami start-stop [2, 10, 21]. Zagospodarowanie materiałów elektrodowych powstałych w trakcie i po procesie produkcji płyt akumulatorów kwasowo ołowiowych jest ważnym aspektem z punktu widzenia ochrony środowiska i odpowiednio prow[...]

 Strona 1