Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"SZYMON SZUFA"

Model wymiennika ciepła i przepływu z wymianą ciepła w kanałach o falistej geometrii

Czytaj za darmo! »

Praca opisuje metody służące do odwzorowania rzeczywistych procesów cieplno-przepływowych w kanałach wymienników ciepła o falistej budowie oraz intensyfikacji i poprawy sprawności wymienników przemysłowych przy użyciu nowoczesnych metod komputerowych i doświadczalnych. Dla określonej geometrii kanałów zostały przeprowadzone symulacje komputerowe z wykorzystaniem Metody Objętości Skończonych i ich wyniki zostaną porównane w przyszłości z wynikami otrzymanymi z pracy eksperymentalnej. Praca głównie skupia się na opisie metody EGM (z ang. Minimum Generowania Entropii) oraz metody eksperymentalnej PIV (z ang. Particie Image Velocimetry) służącej do wyznaczania pól prędkości w przepływach przy użyciu techniki laserowej. MODEL OF HEAT EXCHANGER AND FLUID FLOW WITH HEAT TRANSFER IN CORRUGATED DUCTS In this paper I described a computer simulation methods which are used in modelling of real flow processes with heat transfer in corrugated channels of industrial heat exchangers and there applicability to intense the process and improve the efficiency of the heat exchangers. This work is mainly focus on the description of EGM method - Entropy Generation Minimization and PIV - Particle Image Velocimetry experimental method. Author present first computer simulation results based on Finite Volume Method he is ready to use this data in future do an experimental work using PIV method which is using laser techniques to find velocity fields and validate the numerical results with experimental one.B - stała bezwymiarowa wyrażona równaniem (7), c - szerokość mikro-żebra u podstawy, mm, dw - 1) średnica wewnętrzna, mm, 2) średnica równoważnej rury gładkiej, mm, d - średnica wewnętrzna ścianki, mm, dp/dx - gradient ciśnienia, Pa/m, D - średnica zewnętrzna, e - wysokość mikro-żeber, mm, ft - współczynnik tarcia m˙ - strumień masy, kg/s, Nu - liczba Nusselta, p - ciśnienie, Pa Pr - liczba Prandtla, Re - liczba Reynoldsa, Reopt - optymalna liczba [...]

Wstępna analiza efektywności wymienników ciepła o złożonej geometrii i wymienników typu rurka ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono badania wymienników ciepła o skomplikowanej geometrii (tzw. corrugated geometry) z wykorzystaniem metody PIV. Uzyskane rozkłady wektorowe oraz pola prędkości przepływu planuje się wykorzystać podczas symulacji przepływu w tej geometrii. Metoda PIV będzie walidacją wyników symulacji komputerowej. Stwierdzono możliwość wykonania badań metodą PIV przy przepływie powietrza w kanale o skomplikowanej geometrii co umożliwia dalsze prace nad tego typu elementami wymienników ciepła.WYMIENNIKI ciepła są stosowane powszechnie w różnego rodzaju urządzeniach codziennego użytku oraz w przemyśle. Wymaga się aby były one coraz sprawniejsze pod względem wymiany ciepła, jak też gabarytów projektowanych urządzeń. Jednym ze sposobów intensyfikacji wymiany ciepła jest stosowanie w urządzeniach wymienników ciepła o złożonej geometrii. Wymienniki tego typu zbudowane są często z powtarzalnych elementów modułowych tzw. "corrugated geometry". W celu określania rozkładów pól prędkości w istotnych, wybranych płaszczyznach przekroju tego kanału stosuje się metodę PIV (ang. Particle Image Velocimetry). Pomiary tego typu są trudne dla standardowej metody PIV i wymagają użycia, tzw. posiewu, który umieszcza się w płynach. Stosując światło laserowe oświetla się przepływ dwukrotnie, w znanych krótkich odstępach czasu i rejestruje przemieszczenia poszczególnych drobinek posiewu. Na tej podstawie określa się ich prędkości (wykorzystując profesjonalny komputerowy program "FlowManager 3.62"). Badania te umożliwiają poznanie warunków przepływu w poszczególnych modułach, z których powstał wymiennik. Innym sposobem intensyfikacji wymiany ciepła jest zastosowanie wymienników ciepła typu rurka ciepła. Rurka ciepła (Heat Pipe) jest urządzeniem, które do przekazywania ciepła wykorzystuje dwufazowy, zamknięty cykl z odparowaniem płynu ro[...]

 Strona 1