Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Perkuszewska"

Podsumowanie Roku prof. Włodzimierza Krukowskiego w SEP DOI:


  Rok 2017 w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich był Rokiem Profesora Włodzimierza Krukowskiego - jednego z najwybitniejszych polskich elektrotechników, radomianina, uczonego o światowej sławie z dziedziny metrologii elektrycznej, twórcy lwowskiej szkoły pomiarów elektrycznych. Oddział Radomski SEP im. prof. Włodzimierza Krukowskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA, marszałkiem województwa mazowieckiego, Polską Sekcją IEEE oraz prezydentem Radomia zorganizował 8 listopada 2017 r. III Międzynarodową Konferencję poświęconą prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu (1887-1941) i Jego pracom naukowym oraz Międzynarodową Konferencję i Wystawę "Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956".Miejscem spotkania było Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu. W tym budynku przez wiele lat wytwarzano energię elektryczną i cieplną dla Radomia. Miasto zostało po raz pierwszy oświetlone elektrycznie 16 marca 1901 r., a energia ta została wytworzona właśnie w tym miejscu. Patronami honorowymi i naukowymi tych wydarzeń byli: PTETiS, PAN, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu, starosta radomski, Ambasada Niemiecka, SKHPW, Narodowe Archiwum Cyfrowe. Konferencję tradycyjnie otworzył i prowadził sprawdzony radomski SEP-owski duet kol. Joanna Perkuszewska i kol. Radosław Figura. Prezes Oddziału Radomskiego SEP kol. Wiesław Michalski powitał wszystkich przybyłych gości, a następnie głos zabrał kol. Piotr Szymczak - prezes SEP, któr[...]

 Strona 1