Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"B. Mroziewicz"

50 lat działalności Instytutu Technologii Elektronowej DOI:10.15199/13.2016.8.1


  Opis zawiera ważniejsze fragmenty historii Instytutu i wyniki jego działalności w okresie 50 lat istnienia. Przewijają się w nim dwa nurty powiązane odpowiednio z licznymi zmianami w jego organizacji i działalności naukowo badawczej oraz aplikacyjnej. Ta ostatnia podlegała znacznym fluktuacjom stosownie do zadań stawianych przed Instytutem najpierw jako jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, następnie instytutem badawczo rozwojowym należącym do Naukowo- Produkcyjnego Centrum Półprzewodników, a na końcu instytutem o statusie jednostki badawczo-rozwojowej. Przedstawiona w opisie historia została podzielona na etapy wyznaczane przez nominacje kolejnych dyrektorów, chociaż nie zawsze pociągały one za sobą zmiany w obszarze tematyki rozwijanej przez Instytut czy sposobu upowszechniania osiąganych wyników. Rysunki zawarte w tekście są kopiami slajdów prezentowanych na uroczystym Sympozjum poświęconym 50-leciu Instytutu. Słowa kluczowe: historia Instytutu Technologii Elektronowej , tematyka działalności, ważniejsze osiągnięcia.Niezwykle dynamiczny rozwój elektroniki, jaki nastąpił na świecie po roku 1948 w wyniku wynalezienia tranzystora, nie mógł zostać niezauważony w Polsce zarówno w gremiach naukowych jak i gospodarczych. Dało temu wyraz Prezydium PAN, które Uchwałą nr 6/65 postanowiło doprowadzić do utworzenia Instytutu Technologii Elektronowej. Chociaż zaproponowana nazwa mogła wydawać się enigmatyczna, to jednak okazała się bardzo pojemna i adekwatna do założonego celu. Postanowiono bowiem, że Instytut Technologii Elektronowej "obejmie swoją działalnością badania naukowe związane z poszukiwaniem metod wytwarzania i badania właściwości nowych materiałów, a zwłaszcza materiałów półprzewodnikowych, dielektrycznych i magnetycznych oraz nowych elementów, układów elektronicznych i mikrostruktur scalonych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów mających służyć rozwojowi nowoczesnej elektroniki w kraju". Postanowiono również, że fu[...]

 Strona 1