Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF BIELAWSKI"

System kontroli zakłóceń akustycznych w urządzeniach głośnomówiących

Czytaj za darmo! »

Pierwotną formą komunikacji międzyludzkiej jest porozumiewanie się za pomocą mowy, polegające na wygenerowaniu przez usta mówiącego fali dźwiękowej, rozchodzącej się w powietrzu i odbieraniu jej przez ucho słuchającego. W proces ten została zaangażowana technika, umożliwiając porozumiewanie się na duże odległości i prowadząc, do tak obecnie wszechobecnego telefonu. Dlatego zrozumiałe są badania nad sposobami coraz to doskonalszego i bardziej niezawodnego sposobu transmisji sygnału, z wykorzystaniem rosnącej liczby rozwiązań urządzeń telekomunikacyjnych, nie tracąc wiele w porównaniu do pierwotnego sposobu komunikacji głosowej. Komunikacja za pośrednictwem fali dźwiękowej jest niejednokrotnie zakłócana przez szumy środowiskowe oraz podlega zjawiskom akustycznym w środowisku, w [...]

Podpasmowe algorytmy filtracji adaptacyjnej w spaczonym, modulowanym kosinusowo banku filtrów

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach, ze względu na szybszą zbieżność i relatywnie niższą złożoność, podpasmowe filtry adaptacyjne są bardziej preferowane niż pełnopasmowe w eliminacji echa akustycznego. Choć większość takich rozwiązań opiera się na bankach (zespołach) filtrów modulowanych DFT, w których sygnały podpasmowe są zespolone [1, 2], można sądzić, że zastosowanie banków filtrów z rzeczywistymi próbk[...]

Wykorzystanie technologii komputerowych w mobilnym stanowisku szkolno-treningowym samobieżnych moździerzy M120K RAK DOI:10.15199/148.2018.12.3


  *) Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. od 25 lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji technologii przeznaczonych dla branży wojskowej i specjalnej. Kadra firmy złożona jest z inżynierów będących specjalistami w dziedzinie elektroniki, mechaniki, elektryki i informatyki, co umożliwia tworzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań. AREX Sp. z o.o., od kilku lat wchodzi w skład WB Group S.A. - największej prywatnej grupy przemysłu obronnego w Polsce, realizującej zadania dla obronności państwa. WB Group S.A. jest kontynuatorem zmiany technologicznej w polskiej armii i przemyśle obronnym, a działa w obszarze specjalistycznej elektroniki i informatyki wojskowej, jednocześnie wyznaczając obowiązujące standardy w kluczowych obszarach dla bezpieczeństwa narodowego. AREX Sp. z o.o., jako dostawca technologii, bierze udział w wielu wojskowych projektach, takich jak: zestaw artyleryjsko- rakietowy ZUR-23-2KG Jodek-G, zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia ZSMU-127 Kobuz, śmigłowiec wsparcia bojowego W-3PL Głuszec i kompanijny moduł ogniowy 120 mm moździerzy samobieżnych Rak. Pojazd jest wyposażony w cyfrowy system kierowania ogniem, składający się m.in. z kamery termalnej i dalmierza laserowego, dzięki czemu może skutecznie działać w dzień i w nocy. Dane do prowadzenia ognia może m.in. czerpać z bezzałogowego aparatu powietrznego typu FlyEye. Moździerz samobieżny M120K RAK może również strzelać zdalnie jako broń 24 TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE rok wyd. LXXVII - zeszyt 12/2018 bezzałogowa, wykorzystując komendy i dane przekazywane drogą elektroniczną do komputera pojazdu. W przyszłości, system wieżowy moździerza RAK będzie mógł być zastosowany także na okrętach i w fortyfikacjach [4]. Moździerz samobieżny M120K RAK jest podstawowym środkiem ogniowym kompanii wsparcia, przeznaczonym do strzelania ogniem półpośrednim, pośrednim i na wprost, w ramach rażenia obiektów przeciwnika [5]. Charakterys[...]

 Strona 1