Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"P. Szczepański"

Fotoniczne układy scalone


  Termin fotoniczne układy scalone PICs (ang. Photonic Integrated Circuits,) odnosi się do układów fotonicznych składających się z wielu komponentów optycznych o różnych funkcjonalnościach zintegrowanych na wspólnym, najczęściej półprzewodnikowym, podłożu. W wyniku tej integracji uzyskuje się układy analogiczne do wczesnych mikroelektronicznych obwodów scalonych. Wśród komponentów optycznych niezbędnych do konstruowania układów fotoniki scalonej można wyróżnić elementy pasywne, zapewniające odpowiednią propagację promieniowania, oraz elementy aktywne, pozwalające na generację, wzmacnianie czy modulację sygnałów optycznych. Należą do nich między innymi: falowody planarne, siatki dyfrakcyjne, konwertery polaryzacji, modulatory, wzmacniacze optyczne, źródła promieniowania oraz fotodetektory. Takie komponenty, nazywane również blokami funkcjonalnymi, pozwalają na projektowanie zaawansowanych układów fotonicznych o różnorodnej funkcjonalności, znajdujących zastosowanie w wielu dziedzinach, przede wszystkim w systemach telekomunikacyjnych WDM/DWDM (ang. Wavelength- Division Multiplexing/Dense Wavelength-Division Multiplexing), sieciach dostępowych czy też systemach Radioover- Fiber, ale również w systemach czujnikowych, układach diagnostyki medycznej, itp. Prawo Moore’a dla fotoniki Pierwsza wzmianka o fotonicznych układach scalonych oraz optyce zintegrowanej pojawiła się ponad 40 lat temu [1]. Przewidywano wówczas, że rozwój fotoniki zintegrowanej będzie przebiegał analogicznie do rozwoju mikroelektroniki i mikroelektronicznych obwodów scalonych. Głównym wyznacznikiem rozwoju obu tych dziedzin było integrowanie możliwie jak największej ilości elementów w obrębie pojedynczego chipu. Pierwszy artykuł traktujący o komponentach optycznych i optyce zintegrowanej został opublikowany w latach 70. ubiegłego stulecia [2]. Od tamtej pory zainteresowanie fotoniką scaloną rosło, a rozwojowi tej dziedziny poświęcono wiele programów o c[...]

 Strona 1