Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ TERPIŁOWSKI"

Porównanie klasycznej i zmodyfikowanej metody impulsowej do wyznaczania dyfuzyjności cieplnej metali na przykładzie żelaza elektrolitycznego

Czytaj za darmo! »

Dyfuzyjność cieplna jest parametrem termofizycznym, na podstawie którego klasyfikuje się przewodniki ciepła w warunkach nieustalonych. W wypadku metali zakres zmian tej wielkości zawiera się w przedziale dwóch rzędów wielkości, tj. od 10-6 do 10-4 m/s2. Znajomość tej wielkości jest niezbędna, m.in., do określenia rozkładów pól temperatury i naprężeń termicznych w elementach wysoko obciążony[...]

Porównanie klasycznej i zmodyfikowanej metody impulsowej do wyznaczania dyfuzyjności cieplnej metali na przykładzie żelaza elektrolitycznego

Czytaj za darmo! »

Na czym polega metoda klasyczna i zmodyfikowana, wady i zalety obu tych metod opisano w I części artykułu COW 1/2007, jak również stanowisko badawcze i sposób wykonania próbek przeznaczonych do badań dyfuzyjności cieplnej. W części II artykułu przedstawiono metodę szacowania błędu pomiaru w przypadku metody zmodyfikowanej. Zamieszczono także przykładowe wyniki badań własnych dyfuzyjności c[...]

Wyniki badań dyfuzyjności cieplnej stopu aluminium typu 2017 zmodyfikowaną metodą impulsową


  W artykule przedstawiono wyniki badań dyfuzyjności cieplnej stopu aluminium typu 2017, oznaczanego również jako PA6. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody impulsowej, w zakresie temperatury od 20 °C do ok. 450 °C. W przypadku stopu 2017 (PA6) stwierdzono występowanie anomalii w przebiegu charakterystyki a(T) w zakresie T>300 °C, która jest najprawdopodobniej spowodowana zmianą struktury krystalicznej materiału. Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych opracowano temperaturową charakterystykę dyfuzyjności cieplnej badanego stopu.1. Wstęp Dyfuzyjność cieplna a, mm2/s, jest specyficzną właściwością materiału, charakteryzującą przewodzenie ciepła w warunkach nieustalonych. Wartość ta pozwala określić, jak szybko dany materiał reaguje na zmiany temperatury. Im większa jest wartość a danego materiału, tym jest on lepszym przewodnikiem ciepła. Aby móc przewidzieć zachowanie materiału w czasie chłodzenia oraz dokonać symulacji przestrzennych zmian temperatury, potrzebna jest znajomość wartości dyfuzyjności cieplnej [1, 2]. Stop aluminium typu 2017 (PA6) cechuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i zmęczenie oraz dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi. Jest średnio odporny na korozję. Jest lekki, gęstość jego wynosi 2,76 g/cm3, gdzie dla porównania gęstość stali nierdzewnej wynosi 8 g/cm3, a gęstość miedzi 8,9 g/cm3. Dlatego też stopy aluminium wpisują się doskonale w obecne wymagania dotyczące materiałów konstrukcyjnych, gdzie widoczna jest tendencja do stosowania materiałów o mniejszej gęstości i dobrej wytrzymałości. Dzięki temu mamy możliwość na zmniejszenie masy elementu konstrukcyjnego. Stop aluminium typu 2017 stosowany jest do produkcji elementów konstrukcyjnych samolotów, sprzętu wojskowego, podzespołów w motoryzacji, części do budowy maszyn, jak również w budownictwie. Chcąc wyznaczyć graniczny obszar zastosowań stopu należy mieć do dyspozycji komplet badań jego właściwości fizycznych[...]

Pomiary dyfuzyjności cieplnej aluminium oraz stopu aluminium AW-6063 zmodyfikowaną metodą impulsową


  W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dyfuzyjności cieplnej aluminium Al. 0. 9999 oraz stopu aluminium AW-6063, oznaczanego również jako PA38. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody impulsowej, w zakresie temperatury od 20 do około 450 oC.1. Wstęp Aluminium oraz stopy aluminium należą do materiałów, które dzięki postępowi w technologii ich produkcji i obróbki cieplnej znalazły zastosowanie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i w budownictwie. Lekkość tych materiałów (gęstość 2,7 g/cm3), przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości i sztywności umożliwia zmniejszenie masy konstrukcyjnej elementów, a możliwość wykonania jednolitej konstrukcji, zastępującej zespoły elementów na nowoczesnych centrach obróbkowych sterowanych numerycznie, spowodowały, że aluminium i jego stopy stały się materiałami atrakcyjnymi konstrukcyjnie. Zmniejszenie masy, czy to w przemyśle motoryzacyjnym, czy lotniczym przynosi korzyści energetyczne, ma również korzystny wpływ na zużycie paliwa w okresie eksploatacji. Aluminium jest materiałem nie tylko atrakcyjnym ze względów konstrukcyjnych, ale także pod względem ekologicznym. Materiały te można odzyskać w wyniku recyklingu. W przemyśle motoryzacyjnym aluminium i jego stopy znalazły zastosowanie, np. przy produkcji tłoków, półosi, kadłubów silników, wałów napędowych, obudów skrzyni biegów, częściowo przy produkcji tarcz hamulcowych do wykonania kołnierza środkowego, przednich osi w samochodach marki BMW (rys. 1) i wielu innych elementów. Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono elementy wykonane z aluminium do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym. Rys. 1. Widok osi przedniej wykonanej z aluminium w samochodzie marki BMW [2] OGRZEWNICTWO CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 45/8 (2014) 309 Stopy aluminium wg EN oznaczane jako AW-6063, mają doskonałe właściwości odlewnicze, co pozwala uzyskiwać odlew o skomplikowanych profilach lub kształtowniki. Podczas topnienia, stop t[...]

 Strona 1