Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PAULINA KOSOWSKA"

Modelowanie numeryczne 2D przepływu powietrza przez przepustnicę jednopłaszczyznową umieszczoną w kanale wentylacyjnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Analizie i opisowi poddano poszczególne elementy składające się na opis całościowy począwszy od modelu matematycznego opisywanego zjawiska łącznie z wyborem hipotezy zamykającej przez budowę warstwy przyściennej, narzucenie warunków brzegowych, budowę i dekompozycję geometrii wraz z opisem jej dyskretyzacji. Model został poddany walidacji na stanowisku pomiarowym, a wyniki eksperymentu zestawiono z obliczeniami numerycznymi na odpowiednich wykresach.PŁASKIE przepustnice jednopłaszczyznowe mogą pełnić w instalacjach inżynierskich stosowanych w szeroko rozumianej inżynierii środowiska dwie zasadnicze funkcje: regulacyjną lub odcinającą przepływ czynnika w kanałach lub rurociągach. Główne cechy stanowiące o popularności przepustnic w różnych gałęziach przemysłu, to niski koszt instalacji i eksploatacji oraz mały spadek ciśnienia dla przepustnicy całkowicie otwartej. Budowa modelu odzwierciedlającego pracę tych urządzeń umożliwia dokładną analizę zjawisk przepływowych, co jest punktem wyjścia do optymalizacji ich budowy i działania. Opis modelowanego zjawiska i metody badań Modelowane zjawisko polegało na przepływie powietrza w kanale prostokątnym z płaską przepustnica jednopłaszczyznową, dla zmiennego położenia przepustnicy oraz prędkości powietrza na wlocie do kanału. W obliczeniach pominięto grubość płaskiej przepustnicy, a drugi jej wymiar równy był wysokości kanału, tj. L = D = 200 mm (rys. 1). Przeprowadzono 45 symulacji numerycznych przepływu powietrza w 45-metrowym kanale z przepustnicą jednopłaszczyznową, w których zmieniano położenie przepustnicy oraz prędkość powietrza na wlocie do kanału. Badane kąty położenia przepustnicy to: 10, 20, 30, 40, 50, 60o - przy założeniu: przepustnica całkowicie otwarta α = 0o, całkowicie zamknięta α = 90o. Dla każdego położenia przepustnicy wykonano obliczenia przyjmując prędkość powietrza na wlocie do kanału z zakresu od 2 do 10 m/s, ze wzrostem prędkości w kolejnej symula[...]

 Strona 1